กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเชิงปฏัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2559-2562 ของสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยองค์คณะบุคคล ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมนิวทราเวลบีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

รายละเอียดหนังสือราชการ (3 ฉบับ)   :  http://gg.gg/3vn3x
                                                   :   http://gg.gg/3vn3y
                                                   :  http://gg.gg/3vn41

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”