ขอความอนุเคราะห์บุคคลกรในสังกัด ช่วยกิจกรรมงานแข่งเรือยาวฯ ชิ งถ้วยพระราชทาน ณ ลำน้ำมูล อำเภสตึก
 จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558

 

 

              ลิงก์ http://gg.gg/3w30m

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”