ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เรื่องการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้บให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการและประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน  สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

 

                 ลิงก์ หนังสือราชการ : http://gg.gg/3w5d6

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”