Menu

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 
และกิจกรรมการอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

             นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากเขตตรวจราชการที่  14 (14 กรกฎาคม 2560) ระยะที่ 1
           ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง
           แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdl6
       
  ข่าว http://www.br4.go.th/news_menu/group_menu/supnews_menu/694-rtbr41.html
         

           นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากเขตตรวจราชการที่  14 (4 สิงหาคม 2560) ระยะที่ 2
           ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

               xxxxxxxxx

ภาพกิจกรรมอบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม (29 กรกฎาคม -30 กรกฎาคม  2560)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ณ โรงเรียนวัดหงษ์
แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdjo
ข่าว 
http://www.br4.go.th/news_menu/group_menu/supnews_menu/705-moralbr4sup.html

ภาพกิจกรรมอบรมผลิตสื่อนว้ัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2560)
ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdkn
ข่าว 
http://www.br4.go.th/news_menu/group_menu/supnews_menu/708-moralbr4mediasup.html

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมห้างเทอมินอล 21 (14-16 สิงหาคม 2560)
จังหวัดนครราชสีมา
แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdlz
ข่าว 
http://www.br4.go.th/news_menu/robruo-hotnewsmenu/shotnews/768-moralsynoisiumkorat2.html

     
http://suwattw.blogspot.com/2017/08/blog-post_17.html

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

           ประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561 (9 กรกฎาคม 2561)

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/abbBpEjLWgEeewmPA
สพป.บร.4 จัดกิจกรรมค่ายยุวชน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561 (14 กรกฏาคม 2561)
     ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 : https://photos.app.goo.gl/gms9w1qWYFa8YjiFA
      ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 : https://photos.app.goo.gl/Ap4v4XqtSayiw7ra8

            สพป.บร.4 อบรมพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สำหรับผู้บริหาร (9 สิงหาคม  2561)

        แกลอรี่ : https://photos.app.goo.gl/634qpLuTTcYcatc17
-----------------------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม

ค่ายพุทธบุตร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (21-23 มิ.ย.2560)
แกลอรี่ http://gg.gg/apjt0

สัปดาห์วันเข้าพรรษา ปี 2560 (7 ก.ค.2560)
แกลอรี่ http://gg.gg/apjtw

สอบธรรมะตรี (9 พ.ย.2560)
แกลอรี่ http://gg.gg/apjuc

พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อพจน์ วัดบ้านกอก(5 กุมภาพันธ์ 2561)
ลิงก์ https://photos.app.goo.gl/6H8hC0qiMVjjQ5oJ3
      

วันมาฆบูชา (28 กุมภาพันธ์  2561)
แกลอรี่ https://photos.app.goo.gl/OWZUzsLMC4MaRx8q2
          
https://photos.app.goo.gl/pBKSt04UMp7x1v1H3

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม
                                  คุณธรรมอัตลักษณ์

งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ
https://photos.app.goo.gl/vcxxzvGUV5DZW98i1


กิจกรรมไหว้ครู
https://photos.app.goo.gl/oOYHLut5blfPWToF3


ค่ายพุทธบุตร(ค่ายยุวชนคนคุณธรรม) เลิงนกทา
http://gg.gg/aplns

วันวิสาขบูชา
https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9
วันอาสาฬหบูชา- เข้าพรรษา
http://gg.gg/aplp1

วันแม่แห่งชาติ
http://gg.gg/aplpq


กิจกรรมวิ่ง 31  ขาสามัคคี

https://photos.app.goo.gl/ZGy6omROguDMCuIf1
ขวดน้ำสมาธิ

https://photos.app.goo.gl/Kk6D9bC1Ano9nMWYA
ผักกางมุ้ง

https://photos.app.goo.gl/4TWOMGyIw1wqst8F3

เลี้ยงไก่ไข่

https://photos.app.goo.gl/4TWOMGyIw1wqst8F3

เกี่ยวข้าว
https://photos.app.goo.gl/BfxybVXE4wGzV4Jw1

https://photos.app.goo.gl/pqqbYVeVNeqbxXs42

ปอเทือง

https://photos.app.goo.gl/9dpwieQsBaoRGVQDA

http://gg.gg/apln9

การแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน (กีฬาสีภายใน)
https://photos.app.goo.gl/T37nJ5IR0XuqZ9iC3

https://photos.app.goo.gl/lWOZFnK2SPUByhPx1

https://photos.app.goo.gl/OYKljy34YRxuT7E43

https://photos.app.goo.gl/vCbpkuBYGfrtR5U22

https://photos.app.goo.gl/x5TUYFwyOPD3vGf23

https://photos.app.goo.gl/YBnFgDAqsb01we9G2
ประชาธิปไตย

https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2

 

คนดีศรีทุ่งวัง

https://photos.app.goo.gl/OhR5T9lJOmuWCrOQ2

https://photos.app.goo.gl/uVcBzwVwqffFRNmG3

https://photos.app.goo.gl/5VRCXQTnCkWGUgMm2

กิจกรรมลูกเสือ
 - วันมหาธีรราชเจ้า
    https://photos.app.goo.gl/MXHHgK7k9phvxPlp1
    https://photos.app.goo.gl/FyZy4R7kpFFm4K3d7

 - วันสถาปนาลูกเสือ
    ปี  2559 http://gg.gg/aplmo

 - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
    https://photos.app.goo.gl/nMad25n0rUXS9VjP2
   https://photos.app.goo.gl/96DrZYUN3kH3qchl1


ค่ายเยวชนทุ่งวังต้านภัยยาเสพติด

   http://gg.gg/aplo9

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันนี้(22 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์1) เพื่อลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน ชุมชน 2) เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิต เมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง และ 3) เพื่อเป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการฝึกว่ายน้ำให้เต็มพื้นทื่ในเขตบริการของโรงเรียน โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น กลุ่มโรงเรียนละ 12 คน รวมจำนวนนัก เรียนทั้งสิ้น 240 คน       รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นักเรียนจากอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง และอำเภอแคนดง จำนวน 120 คน
       รุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นักเรียนจากอำเภอสตึก อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ ไชยพจน์ จำนวน 120 คน
      ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน
100,000 บาท

      คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธสว่างจรรยาธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลอำเภอนางรอง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพ อ.คูเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมืองอ.คูเมือง และเจ้าหน้าที่เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ ตลอดทั้งสองรุ่น

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ตามหลักสูตรจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของกระทรวงศึกษาธิการเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำการเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เน้นการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดอบรมให้ความรู้ทั้ง 3 โมดูล
(หน่วย) และฝึกปฏิบัติจริง ณ สวนน้ำฟันนี้ปารค์เพ-ลาเพลิน โดยคาดหวังว่า ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกปฏิบัติลอยในน้ำได้นาน 3 นาที เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างน้อย 15 เมตร โดยความร่วมมือทั้ง สพป.บร.4 สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน โดยที่สวนน้ำแห่งนี้ เป็นสวนน้ำที่ได้มาตรฐาน เป็นการร่วมมือระหว่าง เพ-ลา เพลิน และ Funny Park ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านสวนน้ำ ได้นำนวัตกรรมสวนน้ำแบบเคลื่อนที่ (Inflated Water Park) มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยสูงมาตรฐานต่างประเทศ มั่นใจด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ สะอาดด้วยระบบบำบัดน้ำมาตรฐานระดับสากล


       ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะทำงานทุกฝ่ายตลอดจน เพ-ลาเพลินที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ คณะวิทยากรทุกท่าน

 

 

ข้อมูล/ภาพ : @ภนิดา สังสีแก้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.4

 

 

 

 

Showlist data is not configured

 

 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER CENTER) ของอำเภอนาโพธิ์ ดำเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยจัดค่ายในวันที่ 14 -15 มกราคม 2559 ระยะเวลา 2 วัน จำนวนนักเรียนเป้าหมาย 150 คน กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1 จัดค่ายกิจกรรมที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์)  นายบรรเจนต์  ลิไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์) เป็นประธาน  นางสาวธัญจิรา  จิตโสภากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสมพร  กล่าวรายงาน  กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2 จัดค่ายกิจกรรมที่โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  นายบรรเจนต์  ลิไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์) เป็นประธาน  นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล  กล่าวรายงาน
คณะวิทยากร
1. นายบรรเจนต์  ลิไธสง   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์)
2. นายสุพจน์  ฝาคำ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
3. นางศศิกาญจน์  พรไทย  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์)
4. นางวาสนา  ย่องมณี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดชัยสมพร
5. นางสาวปณิตา  พุงไธสง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านคู
6. นางสาวศิรินันท์  เกษศรี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท่าเรียบ
7. นางอรอนงค์  สร้อยคำ  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท่าเรียบ
8. นางสาวธาริณี  พลายงาม  ครูโรงเรียนวัดสระทอง
9. นางพิชญ์  สายจีน  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหัวขัว
10. นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง  ครูโรงเรียนบ้านหัวขัว
11. นางขนิษฐา  สิงห์ทอง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอมรสิริสามัคคี
12. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง  ครูชำนาญการโรงเรียนอมรสิริสามัคคี
13. นางสุคนธ์  บุปผาตะนัง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
14. นางอุลัยวรรณ  ดูยอดรัมย์  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
15. นางเกศินี  ทุมนานอก  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
16. นางรัชฎากรณ์  เนื่องปัญหา  ครูโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
17. นางลออ กัณหา  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสิริมงคล
18. นางสาวปทิตตา  บุตรวงศ์  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกกุง
19. นางสาวปิ่นนภา  อุทธา  ครูโรงเรียนบ้านโคกกุง
20. นางสมพิศ  ศรีทอง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
21. นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์

ภาพ  อ.หัสดิน  เป็นนวล  อ.ไพทูล  ศรีนาเรียง
ข่าว   อ.หัสดิน  เป็นนวล

 

 

 

 

 

 

 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(06 พ.ค.61) นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ สุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 นี้

นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุริน และจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยนายนายกรัฐมนตรีให้มีการบูรณาการทำงานร่วมระหว่างศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์ดำรงธรรมในระดับอำเภอ เปิดจุดรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้กับประชาชนที่จะร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือมีข้อเสนอกับท่านนายกรัฐมนตรี โดยมีจุดรับเรื่องตามจุดต่างๆ ดังนี้ ในวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61 ช่วงเช้าบริเวณช่องจอม และวัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง จ.สุรินทร์ ส่วนใจช่วงบ่ายเปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่บริเวณด้านหน้าสนามช้างอารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และในวันที่ 8 พ.ค.61 เปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่บริเวณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีเรื่องเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอที่จะบอกต่อท่านนายกรัฐมนตรี เชิญได้ที่จุดดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการรับเรื่อง

 
  แหล่งข้อมูล : ข่าว/ภาพ  เพจ @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  6 พฤษภาคม  2561  

 

ลำดับที่ กิจรรม วันที่ ลิงก์ภาพ ลิงก์วีดิทัศน์
                        งานแสดงมุทิตาจิต อ.สร้อยทอง ศรีธรรมมา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหนองแวง
20 ธันวาคม 2558        http://gg.gg/3xu4n  
  งานแสดงมุทิตาจิต อ.สร้อยทอง ศรีธรรมมา ณ จังหวัดมุกดาหาร 23-24 ธันวาคม  2558  http://gg.gg/3xu4p                                           
  ทดสอบ Pre-O-NET กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 7 มกราคม 2558  http://gg.gg/3xu59     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

หมวดหมู่รอง

Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”