ภาพกิจกรรมอำเภอสตึก (เซราะแอง) ปี 2561
โดย ทีมงานช่างภาพ อำเภอสตึก

 

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1.  สวดพระอภิธรรมศพอ.จันทร์เพ็ญ  อินทะกนก 5 มกราคม 2561 https://photos.app.goo.gl/sGWngT38FMixJ2om9
2. วันครูอำเภอสตึก ปี 2561(ทีมงานถ่ายภาพ-ไอซีที)
16 มกราคม 2561 http://gg.gg/kroosatuk61
2. งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ บ้านทุ่งวัง  13-15 เม.ย.2561 https://photos.app.goo.gl/vcxxzvGUV5DZW98i1 
3. ยกยอดฉัตรพระพรหมวัดโพธิ์ศรีวนาราม บ้านสะแกน้อย ต.ทุ่งวัง 16 เมษายน 2561 https://photos.app.goo.gl/OeydaOjcAj6x84JJ3
5. ครม.สัญจร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะ จ.บุรีรัมย์         7 พฤษภาคม 61 https://photos.app.goo.gl/oqAlKpjpTMa5bN6p2 
6.  กลุ่มสตึก 2 จัดพิธีวันสถาปนาลูกเสือ(ร.ร.โนนสมบูรณ์)   1 กรกฎาคม 61  https://photos.app.goo.gl/o3tGKir6isqEMb8K9 
7.  จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ (อำเภอสตึก)  5 กรกฎาคม 61 https://photos.app.goo.gl/G7BtdWkU91PNwGJb6 
8.  พิธีทำบุญตักตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (อำเภอสตึก) 28 กรกฎาคม 61  https://photos.app.goo.gl/obYrPkbhkQmANStz7 
9.  ถวายสัตย์ปฏิญาณลงนามถวายพระพร (ร.10) (อำเภอสตึก) 28 กรกฎาคม 61  https://photos.app.goo.gl/ibRYG21BZzBRYNtP9
10.  พิธีถวายพระพรชัย ร.10 (อำเภอสตึก) 28 กรกฎาคม 61 https://photos.app.goo.gl/GFtL7NhTMLLmZHKC9
11.  วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 61) (อำเภอสตึก)  12 สิงหาคม 61  ไม่มีแฟ้มข้อมูล
12.  เกษียณอายุราชการอ.ปรียาลักษณ์ พระภูจำนงค์ (ร.ร.อนุบาลสตึก) 19 กันยายน 61 https://photos.app.goo.gl/38ek4ZBP5Pap9xMK8 
13.  เรือจ้างวางพาย(เกษียณอายุราชการครูอ.สตึก) (กล้องดร.สุว้ฒน์) 21 กันยายน 61 https://photos.app.goo.gl/Pc2Eg86wKF6g5G2J8
14.  เรือจ้างวางพาย(เกษียณอายุราชการครูอ.สตึก) (กล้องอ.คณิณนัฎฐ์) 21 กันยายน 61 https://photos.app.goo.gl/bpkGid6QyTWFBnDp8
15.  เรือจ้างวางพาย(เกษียณอายุราชการครูอ.สตึก)(กล้องอ.มานิต) 21 กันยายน 61 https://photos.app.goo.gl/7b8awcRoWLPMqqhi6
16.  เรือจ้างวางพาย(เกษียณอายุราชการครูอ.สตึก)(กล้องอ.แสงชัย)  21 กันยายน 61 https://photos.app.goo.gl/hT4cLzRcvzeyhazJ9
17.  งานเกษียณผอ.สมชาย อังกุละศรี (ร.ร.บ้านหนองเกาะฯ) 28 กันยายน 61  https://photos.app.goo.gl/4NQxmbeHkqnJna4r8 
18.  งานศพผอ.สรกฤษฏิ์  โล่ห์นารายณ์ (โรงเรียนบ้านจะหลวย)
และสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.สรกฤษฏิ์ โล่ห์นารายณ์
7 ต.ค.61
5 ต.ค.61
https://photos.app.goo.gl/4pJkca7ggxpFPgiXA 
https://photos.app.goo.gl/fRwRpNn1v1L6yavY7
19.  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ต.ค.61 https://photos.app.goo.gl/zfs7VVqDJknNofyr7 
20.  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ร.9 13 ต.ค.61 https://photos.app.goo.gl/Pws1TA7rkbkMVxWA9
21.  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 13 ตุลาคม 61  https://photos.app.goo.gl/j8euyoGuFCwkoLSn7
22. 

พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม.3 บ.คุุ้มบ้านต่ำ ต.ทุ่งวัง
ถ่ายทำวิดีทัศน์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม.3

15 ตุลาคม 61
4-9 ก.ย.61
https://photos.app.goo.gl/rRS4smRaKuf27QmF7
https://photos.app.goo.gl/hQfczUDwqucfLQby8
23.  พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม.12 บ.หนองเกาะน้อย ต.ทุ่งวัง 19-20 ต.ค.61  https://photos.app.goo.gl/pYz1KMfpm4TvzQoH8 
24.  พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม.5 บ.ตาลอง ต.ทุ่งวัง
25.  พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม. บ้านท่าเรือ ต.ท่าม่วง 20-21 ตค.61 https://photos.app.goo.gl/zSDntWUqFAynf4FY8 
26.  พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม.7 บ้านท่าม่วงใหม่ ต.ท่าม่วง 26-27 ต.ค.61 
27.  พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ม. บ้านโนนจำปา ต.ชุมแสง 29-30 ตค.61
28. วันปิยมหาราช (พิธีบำเพ็ญกุศล รัชกาลที่ 5) 23 ตุลาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/KwekMtMWj8nACeC87
29. วันปิยมหาราช (พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 5) 23 ตุลาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/gnnDB9MxAUbxdoAk8
30. วันปิยมหาราช (พิธีจุดเทียนชัย รัชกาลที่ 5) 23 ตุลาคม 2561 
31. จิตอาสาทำความดีถวายในหลวง (รัชกาลที่ 10 2 ตุลาคม 2561  
32. มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(ข้บร้องสรภัญญะ)(4 วัน) 18,19,22,24 
ต.ค.2561
 https://photos.app.goo.gl/1sTiittBPbRoJkdTA
33. ชิงชนะเลิศขับร้องสรภัญญะ  25 ตุลาคม 2561  
34.  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(ประกวดนายท้ายเรือ)-หนุ่มหล่อ 20 ตุลาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/FQ7rHQP6nQo4gqiD6 
35.  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(ประกวดธิดาแม่ย่านางจำแลง)     
36.

มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(พิธีแถลงข่าว)**

25 ต.ค.2561  
37.  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(ประกวดธิดาแม่ย่านางจำแลง)-OPEN    
38.  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ2561(แดนเซอร์)-ชิงช้าสวรรค์    
  กิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2561    
  กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561     
  วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9    
  การแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่  68
(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ อ.สตึก
   
  กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ    

               ช่างภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนนท์/คุณจรีรัตน์  เครือแวงมนต์/อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/คุณต้องตา หาดี/
                             คุณธนกร  ทะนิต๊ะ  / คุณวรารัตน์  เจริญศิริ   /อ.คณินนัฐฏ์  รอดจันทึก/อ.มานิต กีรตินิตยา/อ.ชิตษณุ  จีระออน

 


 

 

ภาพกิจกรรมอำเภอสตึก (เซราะแอง) ปี 2560
โดย ทีมงานช่างภาพ อำเภอสตึก

 

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1. วันครูอำเภอสตึก ปี 2560 (ช่างภาพ ไอซีที)            16 มกราคม 2560       http://gg.gg/kroosatukday60           
2. งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง 13 เมษายน 2560 http://gg.gg/c66y3
2.  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2560  http://gg.gg/c66s2 
3. ปลูกป่า 800 ล้านกล้า ณ อ่างเก็บน้ำหนองไผ่ บ้านค้อ ต.ทุ่งวัง อ.สตึก         28 กรกฎาคม 2560 http://gg.gg/c66tl
4. โครงการปลูกป่าประชารัฐ (สวนป่าโคกโจด) ต.เมืองแก อ.สตึก 7 สิงหาคม 2561 http://gg.gg/c66us
5. วันแม่แห่งชาติ อำเภอสตึก ปี 2560 (ชุด 1) 12 สิงหาคม 2560 http://gg.gg/c66od 
6. วันแม่แห่งชาต อำเภอสตึก ปี 2560 (ชุด 2)                    12 สิงหาคม 2560 http://gg.gg/c66pb 
7. ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์                        
(บ้านกระท่ม ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์) 
12 สิงหาคม 2560     http://gg.gg/c66pz
  บำเพ็ญกุศลในหลวง ร.9 (ครบรอบ 1 ปี)     
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560  (พิธีแถลงข่าวแข่งขันเรือยาว 31 ตุลาคม 2560  https://photos.app.goo.gl/xCuoVdwX6vCxMfIL2
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560      
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560      
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560      
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560      
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560     
  มหกรรมแข่งขันเรือยาวฯ ปี 2560      
  กฐินวัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม บ้านสะแกน้อย ต.ทุ่งวัง 29-30 ตุลาคม 2560 http://gg.gg/c66ze

 

 


 

 

 

 

 ภาพกิจกรรมอำเภอสตึก (เซราะแอง) ปี 2559
โดย ทีมงานช่างภาพ  อำเภอสตึก

 

                                          รวมลิงก์ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2560


รื้ออาคารลมโชย (20  เมษายน  2560)
https://photos.app.goo.gl/LoFleXWdhbZP8ft03


ประชุมผู้ปกครองแจกชุดนักเรียน (12 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_djVCODFSXzA2WnM?usp=sharing

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (19 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_TVNhNEdMR3h3Qmc?usp=sharing

เก็บเกี่ยวปอเทือง (23 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Sk9BUGdpeVY5LVk?usp=sharing

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจกกระเป๋า (26 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_clF3MV9qWWRiR0U?usp=sharing

งานณาปนกิจศพแม่ชีปิ่น โยยรัมย์ วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม(26 พ.ค.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_blk4dEpQSXhLdjA?usp=sharing

ผอ.ปฐมนิเทศนักเรียน (30 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Wk9ub3VOWnVZZDQ?usp=sharing

ค่ายพุทธบุตรอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (21-23 มิย.2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_VlBQRXZMY29OUzg?usp=sharing

เยาวชนทุ่งวังต้านภัยยาเสพติด(26-28มิย.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_THZTT2IzZmdrSzQ?usp=sharing

สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_T0NnSnlpemd4T2c?usp=sharing


นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมจากเขตตรวจราชการที่ 14 (14 กรกฎาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_eXhydUpoZDRZYmc?usp=sharing

วันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Z04wUzF2Y09EQjQ?usp=sharing

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมห้าง Terminal 21 (14-16สค.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_OFdfSXhERnNlSEk?usp=sharing


สอบธรรมะตรี (9 พฤศจิกายน  2560)

https://photos.app.goo.gl/l3urXD7szOdHTJXg2
 
กีฬาสีภายใน (ดงแสนตอเกมส์ 60)  10 พ.ย.2560
https://photos.app.goo.gl/vCbpkuBYGfrtR5U22
https://photos.app.goo.gl/OYKljy34YRxuT7E43
https://photos.app.goo.gl/lWOZFnK2SPUByhPx1
https://photos.app.goo.gl/x5TUYFwyOPD3vGf23
https://photos.app.goo.gl/YBnFgDAqsb01we9G2
https://photos.app.goo.gl/T37nJ5IR0XuqZ9iC3

การทดสอบ Pre O-NET  (17  พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/JdFHPHxVg0QGnTQ62

เกี่ยวข้าว อ.บัณฑิต วงษาสนธิ์ (17 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/pqqbYVeVNeqbxXs42
https://photos.app.goo.gl/BfxybVXE4wGzV4Jw1

วันมหาธีราชเจ้า (24 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/MXHHgK7k9phvxPlp1

 
วิ่ง 31 ขาสามัคคี ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (26 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/ZGy6omROguDMCuIf1

ประชุมผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (4 ธ.ค.60)
https://photos.app.goo.gl/X5NpLbJg5G925ZBj2

แข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 20 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงงานซอฟต์แวร์
https://photos.app.goo.gl/867TecPGC17sTfzB6

มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ภาพปะติด หน้าเสาธง (25  ธันวาคม 2560)
https://photos.app.goo.gl/5VRCXQTnCkWGUgMm2


 มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทุกกิจกรรมหน้าเสาธง (25  ธันวาคม 2560)
ซานตาคลอสแจกของ (ผอ.รังสิวุฒิ)
https://photos.app.goo.gl/5VRCXQTnCkWGUgMm2

กิจกรรมต้อนรับคุณครูคนใหม่ (ครูสุธิดา อานไธสง, ครูอรนุช  ชัญถาวร และคุณครูจ๋อมแจ๋ม)
3 มกราคม 2561
https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9ต้อนรับคุณครูคนใหม่ (คุณครูสุธิดา  อานไธสง)  5 มกราคม 2561
https://photos.app.goo.gl/YbruYVkLlVfLfmbZ2
https://photos.app.goo.gl/lYBtJSdGS2ZBSi0y1

ประเมินโครงการอาหารกลางวันต้นแบบ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(25 มกราคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/4TWOMGyIw1wqst8F3.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อนุบาลสตึก เยี่ยมชมโรงเรียนวิถีพุทธ (26 มค.61)
https://photos.app.goo.gl/FtPngr2DzljVbfJp1


งานพระราชเพลิงศพ หลวงพ่อพจน์ วัดบ้านกอก (5 กุมภาพันธ์ 2561)
 
https://photos.app.goo.gl/6H8hC0qiMVjjQ5oJ3
https://photos.app.goo.gl/pBKSt04UMp7x1v1H3


เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ค่ายไพรวิจิตร (7-8 ก.พ.2561)
https://photos.app.goo.gl/96DrZYUN3kH3qchl1
https://photos.app.goo.gl/RG2CIe49aTUuf0gD3
https://photos.app.goo.gl/96DrZYUN3kH3qchl1 

โรงเรียนบ้านหนองม่วง เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (14 กุมภาพันธ์ 2561)
https://photos.app.goo.gl/K3tWbUKSWE8hJDG93

งานศพครูนภัทร (เกรียงศักดิ์  แต้มสีคราม)  19-21 กุมภาพันธ์  2561
https://photos.app.goo.gl/VBs02ZKanIEsTJ0m2
https://photos.app.goo.gl/zm2MLOHzcP1QwReV2
https://photos.app.goo.gl/nUImDGcg06aT6de92

รับโล่ รางวัลเกียรติบัตร จาก ผอ.เขต 4 ศักดา จันทร์ฝอย
https://photos.app.goo.gl/Qle4UKoNJzHdkJ103
(13  กุมภาพันธ์ 2561)

 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านช้าง (2 มีนาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/x91ZKcuSttnpQCWX2

วันมาฆบูชา พุทธาลัย ( 28 กุมภาพันธ์ 2561)
https://photos.app.goo.gl/OWZUzsLMC4MaRx8q2

การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (12 มีนาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/MqQFvnpmtgd0XxQh1

เยี่ยมบ้านวาตภัยเด็ก และร.ร.บ้านโคกอะโตด (14 มีนาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/9DLpwltj0dMAiWdK2

ปัจฉิมนักเรียนชั้น ม.3 (28 มีนาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/giCWfPpAPDbKXdcL6

รับโล่ เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านอนุสรณ์  แก้วกังวาล
(กิจกรรมภาพปะติด ผอ. อ.ทวี และนักเรียน)  - 29  มีนาคม  2561
https://photos.app.goo.gl/OhR5T9lJOmuWCrOQ2

งานนมัสการหลวงพ่อใหญ๋ดงแสนตอ (13 เมษายน  2561)
https://photos.app.goo.gl/vcxxzvGUV5DZW98i1

ยกยอดฉัตรพระพรหม วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม บ้านสะแกน้อย (ดารา ออแจ้าการะเกด  เบลล่า ญานี) 16  เมษายน  2561
https://photos.app.goo.gl/OeydaOjcAj6x84JJ3

วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4  (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  22 เมษายน 2561
https://photos.app.goo.gl/zlYEpmatSsCvTCzQ2

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน (11 พฤษภาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/YFXS8TdsLSGLl0i12

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  (23 พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2

ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ผอ.โรงเรียนพบนักเรียน (25 พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/FMi2JQCqlqvPtJcn2

ผอ.เขตพบเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก (25  พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/APN6J1sjgfkA8WMp2
https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
https://photos.app.goo.gl/IVhGZtuJXD3IHrfS2

กิจกรรมวันวิสาขบูชา  (28 พฤษภาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          รวมลิงก์ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2551

 

1. รายชื่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนปีการศึกษา 2551
    https://photos.app.goo.gl/4zLMPBvXqP8YssL47

2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วนอุทยานเขากระโดง (18 กรกฏาคม 2551)
    https://photos.app.goo.gl/LFmswUwAtmzZgcdv5

3. วันวิสาขบูชา วัดธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี (19 พฤษภาคม 2551)
    https://photos.app.goo.gl/vMBehM3woM5zdKmx6

4. ต้อนรับ ผอ.ณรงค์  แผ้วพลสง (9 เมษายน  2551)
    https://photos.app.goo.gl/CN6Y4Pa1nmaF4i3s5

5. วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม  2550)
    https://photos.app.goo.gl/QbM9gHEUHh2cbPox5

6. งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ (13 เมษายน 2550)
    https://photos.app.goo.gl/8pkvK9RENLUyHeEA8

7. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2550 (26 มีนาคม 2551)
    https://photos.app.goo.gl/Pyawj2jpQPMXt2vWA

8. ลงนามถวายความอาลัย พระพี่นางเธอฯ (19 มกราคม  2551)
    https://photos.app.goo.gl/5Hnip5oJipsQMELY6
    https://photos.app.goo.gl/wF1k5cJwyejQwgW5A

9.  วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551  (11 มกราคม 2551)

https://photos.app.goo.gl/o99AvwHdPa3z37Xj9

              10. รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.(21 ธันวาคม  2550)
                  https://photos.app.goo.gl/WaBNuLpXooXDRFn47

             11.  แสดงความยินดีกับความสำเร็จ (รับปริญญาโท อ.เสาวนีย์-อ.เสาวรัตน์) มมส. (20 ธ.ค.50)
                  https://photos.app.goo.gl/PweE3f7qeoSiQiH8A

                      12. ส่งครูหทัยกาญจน์ (หม่่ำ) โรงเรียนสตึก  (19 ธันวาคม 2550)

                  https://photos.app.goo.gl/ETwrPWrhG6RbLmei6

              11.  กีฬากลุ่มสตึก 5 (7-9 ธันวาคม 2550)
                    https://photos.app.goo.gl/enhcaSseVTbdVk1KA
                    https://photos.app.goo.gl/nPJcP3JU3L87FSRr6


              12.  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม  2550)
                    https://photos.app.goo.gl/1pHMYcM9UXdNZKkf7


              15. ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน (6 ธันวาคม 2550) อ.ประยูร ศรีธรรมมา
                   https://photos.app.goo.gl/V1h9PH9yHpvgpvUs9
 
                16. ภาพกิจกรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (28 สิงหาคม  2561)
 

https://photos.app.goo.gl/94TYnkUqKtZzoJcQ9 

  

 

 

 

                                          รวมลิงก์ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2561

 

1. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน (11 พฤษภาคม  2561)
    https://photos.app.goo.gl/YFXS8TdsLSGLl0i12

2. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  (23 พฤษภาคม 2561)
    https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2

3. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ผอ.โรงเรียนพบนักเรียน (25 พฤษภาคม 2561)
    https://photos.app.goo.gl/FMi2JQCqlqvPtJcn2

4. ผอ.เขตพบเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก (25  พฤษภาคม 2561)
     https://photos.app.goo.gl/APN6J1sjgfkA8WMp2
     https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
     https://photos.app.goo.gl/IVhGZtuJXD3IHrfS2

5. กิจกรรมวันวิสาขบูชา  (28 พฤษภาคม  2561)
    ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ม.1
    https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9

6. โครงการรักษ์ภาษาไทย (5 มิถุนายน  2561)
     แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน ณ หอประชุม
     https://photos.app.goo.gl/qKC2j22bq7jQvDZh2

7. กิจกรรมวันไหว้ครู (7 มิถุนายน  2561)
    https://photos.app.goo.gl/oOYHLut5blfPWToF3

8. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนสตึก 5(12-13 มิถุนายน 2561)
    https://photos.app.goo.gl/CzGWza3NXhjcBoJr6

9.  อบรมย่อโรงเรียนไว้ในมือถือ (Line)  11 มิถุนายน 2561

 https://photos.app.goo.gl/BB5U3hfXSXoBVFbf6

              10.  ต้อนรับคุณครูคนใหม่  (อ.อดุลย์ศักดิ์ ผุดผา)  13  มิถุนายน 2561
                   https://photos.app.goo.gl/7teADipzWHpd7ZwG8

             11.  รายชื่อนักเรียนระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2 (15 มิ.ย. 2561)
                    https://photos.app.goo.gl/vsnYjwXqe3z42pGy9

                      12. ภาพกิจกรรมนักเรียนชั้น ม.1/1 (20 มิ.ย.2561)

                   https://photos.app.goo.gl/NokKJervEBcVPBw49

              11.  ประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว (22 มิ.ย.2561)
                     https://photos.app.goo.gl/zqyxeUEhz4hEVrdf8


              12.  ตรวจติดตามอาหารกลางวัน (25 มิ.ย.)
                     https://photos.app.goo.gl/eFMsaUC4fjfWGj3A8


              15. ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก
                ชุด 1 https://photos.app.goo.gl/DHmTCjAfrasEH3in9
                ชุด 2https://photos.app.goo.gl/kR7qkLm316pydGek7  
                ชุด 3 https://photos.app.goo.gl/8fopYpQcZVMQhGHF7

             16. วันสถาปนาลูกเสือไทย
                ชุดที่ 1  https://photos.app.goo.gl/tqN5wVhbRV5iiGqu8
                ชุดที่ 2  https://photos.app.goo.gl/o8RQdDA23QHKkvx38

             17. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมวันเข้าพรรษา


             18. กิจกรรมมอบรางวัลนักกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งวัง (ลุ่มน้ำมูลเกมส์) 2561
                  หน้าเสาธงโรงเรียน (1 สิงหาคม  2561)

 https://photos.app.goo.gl/fW128uBTDW21SpXF7

 

             19. ภาพกิจกรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (28 สิงหาคม  2561) 

https://photos.app.goo.gl/94TYnkUqKtZzoJcQ9 

                20.  ภาพกิจกรรมนักเรียนชั้น ป.6/2  (30 สิงหาคม  2561)
                       https://photos.app.goo.gl/u2bYML4MCYJSnygS9

                21.  ภาพกิจกรรมนักเรียนชั้น ป.4/2  ปีการศึกษา 2561(30 สค.61)
                       https://photos.app.goo.gl/LHrRpp2Q6Lu3FdoE7

                22.  กิจกรรมหน้าเสาธง (วงดุริยางค์)  (27 สค.61)

       https://photos.app.goo.gl/L63FMjPuo6bkbYP76

  

 

  

 

 

 

ภาพกิจกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โดย ช่างภาพ ไอซีที ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ปีการศึกษา  2561

 

ที่ กิจกรรม วัน  เดือน ปี  ช่างภาพ ลิงก์
1. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 
22 เม.ย.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

https://photos.app.goo.gl/zlYEpmatSsCvTCzQ2

2. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย  
3. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.มานิต  กีรตินิตยา  
4. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.หัสบดินทร์ แสวงชัย

https://goo.gl/EC9nNG

5.  วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.หัสดิน  เป็นนวล  
6. อบรม STEM Euducation  12 พ.ค.2561  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/qsqF8MYCqOExHtTP2 
7. ผอ.เขตพบเพื่อนครูสตึก(1)-ร.ร.บ้านสตึก
25 พ.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/qsqF8MYCqOExHtTP2 
8.  ผอ.เขตพบเพื่อนครูสตึก(2)-ร.ร.บ้านสตึก
25 พ.ค.2561  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
9.  ผอ.เขตพบเพื่อนครูสตึก(3)-ร.ร.บ้านสตึก
25 พ.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
10.  สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง  2 มิ.ย.2561 อ.ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์    https://photos.app.goo.gl/K35vJgX8zVTfuU762
11.  ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ(ร.ร.หนองบัวเจ้าป่า) 9 มิ.ย.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/RAQJoYgmM3m7BPsD8
12. อบรมร.ร.คุณธรรม สพฐ.จริยคุณ (ครูผู้สอน) 9 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/abbBpEjLWgEeewmPA
13.  ค่ายยุวชนคนคุณธรรม-ร.ร.อนุบาลพุทไธสง(1) 14 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/gms9w1qWYFa8YjiFA
14. ค่ายยุวชนคนคุณธรรม-ร.ร.อนุบาลพุทไธสง(2) 14 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/Ap4v4XqtSayiw7ra8
15. ประถมลุ่มน้กมูลเกมส์ (พิธีเปิด) มรภ.บร. 26 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/gms9w1qWYFa8YjiFA
16. การแข่งขันกรีฑา
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (ฟุตบอล)
27-28ก.ค.61
27 ก.ค.2561   
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   https://photos.app.goo.gl/2ET4qNbcPznCuqhw5
https://photos.app.goo.gl/6dG6fjzZWxz2YFam6
17. ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (พิธีปิด) 27 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/c8s6jVgerfeu4m6R9
18.

ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (พิธีเปิด-การแข่งขัน)
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (การแข่งขันกรีฑา)

27 ก.ค.2561 
27-28 ก.ค.61
อ.มานิต  กีรตินิตยา  https://photos.app.goo.gl/sozFC6T5oex2Fe6XA
https://photos.app.goo.gl/nmRYd6SRsY2SiD3ZA
19. ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (คัดสาย)ทุกโรงเรียน
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์(พิธีเปิด)
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (พิธีปิด)
22-25ก.ค.61
27 ก.ค.2561
28 ก.ค.2561
 อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย https://photos.app.goo.gl/2fWD9tQBfSEjoXqGA
https://photos.app.goo.gl/3tdAuJX9aMHhQEm28
https://photos.app.goo.gl/1gkqcCyVJTbASRvi7
20. อบรม ร.ร.คุณธรรม สพฐ. (ผอ.โรงเรียน) 9 ก.ค. 2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/634qpLuTTcYcatc17
21. ค่ายทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน-วัดป่าสตึกพัฒนา 12-14 ก.ย.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/cwS3J1EbqWZVCWtS7
22. อบรม ร.ร.ไม่ผ่านการประเมินรอบ 3(สตึก) 15 ก.ย.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/DS5ajGPkqzzuJXFe7
23. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร.ร.คุณธรรม สพฐ.     23 ก.ย.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/mHLh2BvABCDFpnNLA
24. อบรมนายหมู่ลูกเสือ-ค่ายไพรวิจิตร  24-26ก.ย.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/R9Te4kfjVQP2Te196
25. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (พิธีเปิด) 11 ต.ค.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/1NNzVmQBkxrusG1Z6
26. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (กิจกรรม) 11 ต.ค.61 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์   https://photos.app.goo.gl/5tK3YuSCF1iZef3j8
27.
 
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (เด็กพิเศษ)   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  
 9 ต.ค.61
11-12 ต.ค.61
อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย

https://photos.app.goo.gl/c9attxLr36BVGp1X8
https://photos.app.goo.gl/bT2p2y4n3uiXfrj3A
28. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68/กิจกรรม  11-12 ต.ค.61 อ.มานิต  กีรตินิตยา https://photos.app.goo.gl/13a9K2DPKM5kKAyW6
29.  ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมฯ
ระดับชาติ (โรงเรียนอนุบาลสตึก)
 8 พ.ย.2561 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  https://photos.app.goo.gl/6cQ9domioovtx8ue9
30.  ประชุมปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์
( สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)
 19 พ.ย.2561  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์  https://photos.app.goo.gl/LMgjtwbRmqyGbAkF7
31. พิธีแถลงข่าวมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมฯ
(โรงแรมสกายวิว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
 20 พ.ย.2561 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  https://photos.app.goo.gl/B6emu22fxrUEVNjU8
32.  อบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สมาร์ทโฟน
(กลุ่มอำนวยการ)
23 พ.ย.2561 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/1iDyE3h5z96sd76v8
33. ปั่นหัตถศิลป์@ถิ่นอีสาน (ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์) 24 พ.ย.2561 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/LPw7AehvKP3hgqyd7 
34. วิ่งหัตถศิลป์@ถิ่นเมืองแปะ 
(โดม 200 ปี บุรีรัมย์) 
จุดปล่อย-จุดเส้นชัย
 2 ธ.ค.2561  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
อ.สุกฤษฏ์ สอนเพีย (1)
อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย (2)
 https://photos.app.goo.gl/HvWi3XbQ3Jtm4mA69
https://photos.app.goo.gl/zgNhxkzD5zokFNER9
https://photos.app.goo.gl/LQtwicmGceS7w2mM6
35. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
มหกรรมทางศิลปหัตถกรรมฯ 
(สักการะเจ้าพ่อวังกรูด)
 3 ธ.ค.2561  ว่าที่รต.ชาญวิทย์ (อนุบาลสตึก)
จนท.ธุรการร.ร.บ้านสตึก
 https://photos.app.goo.gl/youiHgED4DUT9eCeA
36. ประชุมคณะกรรมการตัดสินมหกรรมทาง
ศิลปห้ตถกรรมฯ ณ โรงเรียนบ้านสตึก
 5 ธันวาคม 2561  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/kErz1iUxQ5R2JrZz7
37. ภาพกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมฯ
จุด/หน่วยแข่งขัน โรงเรียนบ้านสตึก
 6-8 ธค.2561  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  https://photos.app.goo.gl/UY6kQGeMpAkNofwS6
38. ภาพกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมฯ
จุด/หน่วยแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสตึกฯ
 6-8 ธ.ค.2561  อ.ณิชชาวัลย์ ครองสุข  https://photos.app.goo.gl/PHRYbbgZMH6vBGn98
39. พิธีเปิดถนนคนเรียน -BURIRAM CASTLE
เวลา (16.00 น.)
 6 ธ.ค.2561 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/B1AmEJu8v4ASf5t8A
40. พิธีเปิดมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมระดับชาติฯ
ณ สนามช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์(กลางคืน)
 6 ธ.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/B1AmEJu8v4ASf5t8A
41. ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านสตึก
(มหกรรมทางศิลปถกรรมฯ) 
 6-8 ธ.ค.61 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์


อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย

อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร
อ.วันชัย ฉัตรนันทภรณ์
https://photos.app.goo.gl/df19od51MXc2cnEF9
https://photos.app.goo.gl/SRpP6J4qSrBVgDhh7

https://photos.app.goo.gl/FapfGtrpA991v2cc9

https://photos.app.goo.gl/KzAyWeB1oqv8zkz67
https://photos.app.goo.gl/UY6kQGeMpAkNofwS6
42.  ภาพกิจการมมหกรรมการแข่งขันทักษะฯ
(โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์)
 6-8 ธ.ค.61  อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา  https://photos.app.goo.gl/t6ens7jA9NSLe4qA6
https://photos.app.goo.gl/Rohzf7Mwf4QEJ84T7
https://photos.app.goo.gl/52ozFtVK2BoUAgSy5
43. ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
(วิทยาลัยการอาชีพสตึก)
 6-8 ธ.ค.61 อ.สุกฤษฏิ์  สอนเพีย https://photos.app.goo.gl/tKgZeRctA5ZLdrzc6 
https://photos.app.goo.gl/qkDG6QkDcRDx846s9
44. ภาพกิจกรรมฯ โรงเรียนบ้านหนองเชือก  6-8 ธันวาคม 61  อ.ชัยชาญ ยืมรัมย์ https://photos.app.goo.gl/WNDTf1N7mwkhHjBUA
45.  ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะฯ
(โรงเรียนบ้านหนองเกาะฯ คุรุราษฏร์บำรุง)
 6-7 ธ.ค.61  อ.คนินณัฏณ์  รอดจันทึก
46.  ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะฯ
(โรงเรียนอนุบาลสตึก) - ประชาอนุสรณ์
6-8 ธ.ค.61 อ.ณิชชาวัลย์  ครองสุข
ผอ.สมภาร  กุลสิงห์
https://photos.app.goo.gl/MuuMwsd6cMQkMM1eA
https://photos.app.goo.gl/uuSJnvWWbm2jMXhA8

https://photos.app.goo.gl/tUKsHLWxD4UoA7en7
 
https://photos.app.goo.gl/U7vcQaiUVD4zwbxG8
https://photos.app.goo.gl/gTJqTEFbiY3A7hKr5
47.        
48.        
49.        
50.        
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”