ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปีการศึกษา 2561
 

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน            11 พฤษภาคม  2561  https://photos.app.goo.gl/YFXS8TdsLSGLl0i12 
2. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 23 พฤษภาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2
3.  ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ผอ.พบนักเรียน          25 พฤษภาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/FMi2JQCqlqvPtJcn2
4.  กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัดโนนสูงทุ่งสว่าง 28 พฤษภาคม  2561  https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9
5.  โครงการรักษ์ภาษาไทย  (ระดับกลุ่มโรงเรียน) 5 มิถุนายน  2561 https://photos.app.goo.gl/qKC2j22bq7jQvDZh2
6.  กิจกรรมวันไหว้ครู 7 มิถุนายน  2561 https://photos.app.goo.gl/oOYHLut5blfPWToF3 
7.   การแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 12-13 มิถุนายน 2561  https://photos.app.goo.gl/CzGWza3NXhjcBoJr6
8. คัดเลือกกีฬากลุ่มโรงเรียนสตึก 5 12-13 มิถุนายน 2561  https://photos.app.goo.gl/LJLQyMkUJHkAkNat8
9.  อบรมย่อโรงเรียนไว้ในมือถือ (Line) 11 มิถุนายน 2561 https://photos.app.goo.gl/BB5U3hfXSXoBVFbf6 
10.  ประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว (รวมมือถือคณะครู) 22 มิ.ย.2561 https://photos.app.goo.gl/zqyxeUEhz4hEVrdf8
11.  ตรวจติดตามอาหารกลางวัน  25 มิ.ย.2561 https://photos.app.goo.gl/eFMsaUC4fjfWGj3A8
12.  กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก (1) 26 มิถุนายน 2561 https://photos.app.goo.gl/DHmTCjAfrasEH3in9 
13.  กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก (2) 26 มิถุนายน 2561  https://photos.app.goo.gl/kR7qkLm316pydGek7
14.  กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก (3) 26 มิถุนายน 2561 https://photos.app.goo.gl/8fopYpQcZVMQhGHF7
15.  กีฬานักเรียนนักศึกษาเยาวชนลุ่มน้ำมูลเกมส์ 2561 24 ก.ค.-1ส.ค.2561  https://photos.app.goo.gl/fW128uBTDW21SpXF7 
 16. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2561(กล้องอ.ประยูร) 10 สิงหาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/U3qbEfLBP7uPBqya7
17.  นิเทศติดตามพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร (ไม่ผ่านรอบ 3) 27 สิงหาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/ozmPZ7tz8gGR9uHm7
18.  กิจกรรมหน้าเสาธง-วงดุริยางค์  28 สิงหาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/L63FMjPuo6bkbYP76 
 19. ต้อนรับครูใหม่(อดุลย์ศักดิ์ ผาลา) 13 กันยายน 2561 https://photos.app.goo.gl/7teADipzWHpd7ZwG8
20.  แข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีกลุ่มสตึก 5  19 กันยายน 2561  https://photos.app.goo.gl/K2UU1D31ByaBmF358 
21. ตรวจติดตาม ก.ต.ป.น. 23 กันยายน 2561 ยังไม่มีแฟ้มข้อมูล
22. พิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ 8 ตุลาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/jMVsohW7X2xaGSqY9
23. ดงแสนตอเกมส์ 61 (กล้องโรงเรียน) อ.กฤษณะถ่ายภาพ 5-9 ต.ค.61  https://photos.app.goo.gl/ncFXzQscfbEEnjGB8
24. พิธีเปิดดงแสนตอเกมส์ 61-คัดสาย(กล้องดร.สุวัฒน์)  5-9 ตุลาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/kqhjwEYsFVFkLKaE6
25. พิธีปิดดงแสนตอเกมส์ 61-แข่งกรีฑา (กล้องดร.สุวัฒน์) 9 ตุลาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/y5KrGUE5ZJd5ogr46
 26.

โครงการทหารพันธุ์ดี (อบรมให้ความรู้

21 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/MCQQRCWyoconRjJi6
https://photos.app.goo.gl/6VmHL97XyyhEe1q79
27.  โครงการทหารพันธุ์ดี (พิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช) 22 พฤศจิกายน 2561  https://photos.app.goo.gl/F6ti3yQRt5CxcrPE7
28. ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ (อ.กฤษฏาถ่ายภาพ) 23 พฤจิกายน 2561  https://photos.app.goo.gl/PjJwFm6KPNTpKo5k9
29. ติวเข้มทบทวนการสอบธรรมะศึกษาตรี 27 พฤศจิกายน 2561 https://photos.app.goo.gl/hLjaUCqDtGNxducv9
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”