Menu

                                          รวมลิงก์ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2560


รื้ออาคารลมโชย (20  เมษายน  2560)
https://photos.app.goo.gl/LoFleXWdhbZP8ft03


ประชุมผู้ปกครองแจกชุดนักเรียน (12 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_djVCODFSXzA2WnM?usp=sharing

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (19 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_TVNhNEdMR3h3Qmc?usp=sharing

เก็บเกี่ยวปอเทือง (23 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Sk9BUGdpeVY5LVk?usp=sharing

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจกกระเป๋า (26 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_clF3MV9qWWRiR0U?usp=sharing

งานณาปนกิจศพแม่ชีปิ่น โยยรัมย์ วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม(26 พ.ค.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_blk4dEpQSXhLdjA?usp=sharing

ผอ.ปฐมนิเทศนักเรียน (30 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Wk9ub3VOWnVZZDQ?usp=sharing

ค่ายพุทธบุตรอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (21-23 มิย.2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_VlBQRXZMY29OUzg?usp=sharing

เยาวชนทุ่งวังต้านภัยยาเสพติด(26-28มิย.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_THZTT2IzZmdrSzQ?usp=sharing

สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_T0NnSnlpemd4T2c?usp=sharing


นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมจากเขตตรวจราชการที่ 14 (14 กรกฎาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_eXhydUpoZDRZYmc?usp=sharing

วันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2560)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_Z04wUzF2Y09EQjQ?usp=sharing

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมห้าง Terminal 21 (14-16สค.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_OFdfSXhERnNlSEk?usp=sharing


สอบธรรมะตรี (9 พฤศจิกายน  2560)

https://photos.app.goo.gl/l3urXD7szOdHTJXg2
 
กีฬาสีภายใน (ดงแสนตอเกมส์ 60)  10 พ.ย.2560
https://photos.app.goo.gl/vCbpkuBYGfrtR5U22
https://photos.app.goo.gl/OYKljy34YRxuT7E43
https://photos.app.goo.gl/lWOZFnK2SPUByhPx1
https://photos.app.goo.gl/x5TUYFwyOPD3vGf23
https://photos.app.goo.gl/YBnFgDAqsb01we9G2
https://photos.app.goo.gl/T37nJ5IR0XuqZ9iC3

การทดสอบ Pre O-NET  (17  พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/JdFHPHxVg0QGnTQ62

เกี่ยวข้าว อ.บัณฑิต วงษาสนธิ์ (17 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/pqqbYVeVNeqbxXs42
https://photos.app.goo.gl/BfxybVXE4wGzV4Jw1

วันมหาธีราชเจ้า (24 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/MXHHgK7k9phvxPlp1

 
วิ่ง 31 ขาสามัคคี ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (26 พ.ย.2560)
https://photos.app.goo.gl/ZGy6omROguDMCuIf1

ประชุมผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (4 ธ.ค.60)
https://photos.app.goo.gl/X5NpLbJg5G925ZBj2

แข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 20 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงงานซอฟต์แวร์
https://photos.app.goo.gl/867TecPGC17sTfzB6

มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ภาพปะติด หน้าเสาธง (25  ธันวาคม 2560)
https://photos.app.goo.gl/5VRCXQTnCkWGUgMm2


 มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทุกกิจกรรมหน้าเสาธง (25  ธันวาคม 2560)
ซานตาคลอสแจกของ (ผอ.รังสิวุฒิ)
https://photos.app.goo.gl/5VRCXQTnCkWGUgMm2

กิจกรรมต้อนรับคุณครูคนใหม่ (ครูสุธิดา อานไธสง, ครูอรนุช  ชัญถาวร และคุณครูจ๋อมแจ๋ม)
3 มกราคม 2561
https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9ต้อนรับคุณครูคนใหม่ (คุณครูสุธิดา  อานไธสง)  5 มกราคม 2561
https://photos.app.goo.gl/YbruYVkLlVfLfmbZ2
https://photos.app.goo.gl/lYBtJSdGS2ZBSi0y1

ประเมินโครงการอาหารกลางวันต้นแบบ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(25 มกราคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/4TWOMGyIw1wqst8F3.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อนุบาลสตึก เยี่ยมชมโรงเรียนวิถีพุทธ (26 มค.61)
https://photos.app.goo.gl/FtPngr2DzljVbfJp1


งานพระราชเพลิงศพ หลวงพ่อพจน์ วัดบ้านกอก (5 กุมภาพันธ์ 2561)
 
https://photos.app.goo.gl/6H8hC0qiMVjjQ5oJ3
https://photos.app.goo.gl/pBKSt04UMp7x1v1H3


เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ค่ายไพรวิจิตร (7-8 ก.พ.2561)
https://photos.app.goo.gl/96DrZYUN3kH3qchl1
https://photos.app.goo.gl/RG2CIe49aTUuf0gD3
https://photos.app.goo.gl/96DrZYUN3kH3qchl1 

โรงเรียนบ้านหนองม่วง เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (14 กุมภาพันธ์ 2561)
https://photos.app.goo.gl/K3tWbUKSWE8hJDG93

งานศพครูนภัทร (เกรียงศักดิ์  แต้มสีคราม)  19-21 กุมภาพันธ์  2561
https://photos.app.goo.gl/VBs02ZKanIEsTJ0m2
https://photos.app.goo.gl/zm2MLOHzcP1QwReV2
https://photos.app.goo.gl/nUImDGcg06aT6de92

รับโล่ รางวัลเกียรติบัตร จาก ผอ.เขต 4 ศักดา จันทร์ฝอย
https://photos.app.goo.gl/Qle4UKoNJzHdkJ103
(13  กุมภาพันธ์ 2561)

 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านช้าง (2 มีนาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/x91ZKcuSttnpQCWX2

วันมาฆบูชา พุทธาลัย ( 28 กุมภาพันธ์ 2561)
https://photos.app.goo.gl/OWZUzsLMC4MaRx8q2

การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (12 มีนาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/MqQFvnpmtgd0XxQh1

เยี่ยมบ้านวาตภัยเด็ก และร.ร.บ้านโคกอะโตด (14 มีนาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/9DLpwltj0dMAiWdK2

ปัจฉิมนักเรียนชั้น ม.3 (28 มีนาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/giCWfPpAPDbKXdcL6

รับโล่ เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านอนุสรณ์  แก้วกังวาล
(กิจกรรมภาพปะติด ผอ. อ.ทวี และนักเรียน)  - 29  มีนาคม  2561
https://photos.app.goo.gl/OhR5T9lJOmuWCrOQ2

งานนมัสการหลวงพ่อใหญ๋ดงแสนตอ (13 เมษายน  2561)
https://photos.app.goo.gl/vcxxzvGUV5DZW98i1

ยกยอดฉัตรพระพรหม วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม บ้านสะแกน้อย (ดารา ออแจ้าการะเกด  เบลล่า ญานี) 16  เมษายน  2561
https://photos.app.goo.gl/OeydaOjcAj6x84JJ3

วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4  (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  22 เมษายน 2561
https://photos.app.goo.gl/zlYEpmatSsCvTCzQ2

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน (11 พฤษภาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/YFXS8TdsLSGLl0i12

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  (23 พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2

ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ผอ.โรงเรียนพบนักเรียน (25 พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/FMi2JQCqlqvPtJcn2

ผอ.เขตพบเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก (25  พฤษภาคม 2561)
https://photos.app.goo.gl/APN6J1sjgfkA8WMp2
https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
https://photos.app.goo.gl/IVhGZtuJXD3IHrfS2

กิจกรรมวันวิสาขบูชา  (28 พฤษภาคม  2561)
https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          รวมลิงก์ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2561

 

1. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน (11 พฤษภาคม  2561)
    https://photos.app.goo.gl/YFXS8TdsLSGLl0i12

2. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  (23 พฤษภาคม 2561)
    https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2

3. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ผอ.โรงเรียนพบนักเรียน (25 พฤษภาคม 2561)
    https://photos.app.goo.gl/FMi2JQCqlqvPtJcn2

4. ผอ.เขตพบเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก (25  พฤษภาคม 2561)
     https://photos.app.goo.gl/APN6J1sjgfkA8WMp2
     https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
     https://photos.app.goo.gl/IVhGZtuJXD3IHrfS2

5. กิจกรรมวันวิสาขบูชา  (28 พฤษภาคม  2561)
    ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง ม.1
    https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9

6. โครงการรักษ์ภาษาไทย (5 มิถุนายน  2561)
     แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน ณ หอประชุม
     https://photos.app.goo.gl/qKC2j22bq7jQvDZh2

7. กิจกรรมวันไหว้ครู (7 มิถุนายน  2561)
    https://photos.app.goo.gl/oOYHLut5blfPWToF3

8. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนสตึก 5(12-13 มิถุนายน 2561)
    https://photos.app.goo.gl/CzGWza3NXhjcBoJr6

9.  อบรมย่อโรงเรียนไว้ในมือถือ (Line)  11 มิถุนายน 2561

 https://photos.app.goo.gl/BB5U3hfXSXoBVFbf6

              10.  ต้อนรับคุณครูคนใหม่  (อ.อดุลย์ศักดิ์ ผุดผา)  13  มิถุนายน 2561
                   https://photos.app.goo.gl/7teADipzWHpd7ZwG8

             11.  รายชื่อนักเรียนระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2 (15 มิ.ย. 2561)
                    https://photos.app.goo.gl/vsnYjwXqe3z42pGy9

                      12. ภาพกิจกรรมนักเรียนชั้น ม.1/1 (20 มิ.ย.2561)

                   https://photos.app.goo.gl/NokKJervEBcVPBw49

              11.  ประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว (22 มิ.ย.2561)
                     https://photos.app.goo.gl/zqyxeUEhz4hEVrdf8


              12.  ตรวจติดตามอาหารกลางวัน (25 มิ.ย.)
                     https://photos.app.goo.gl/eFMsaUC4fjfWGj3A8


              15. ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก
                ชุด 1 https://photos.app.goo.gl/DHmTCjAfrasEH3in9
                ชุด 2https://photos.app.goo.gl/kR7qkLm316pydGek7  
                ชุด 3 https://photos.app.goo.gl/8fopYpQcZVMQhGHF7

             16. วันสถาปนาลูกเสือไทย
                ชุดที่ 1  https://photos.app.goo.gl/tqN5wVhbRV5iiGqu8
                ชุดที่ 2  https://photos.app.goo.gl/o8RQdDA23QHKkvx38

             17. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมวันเข้าพรรษา


             18. กิจกรรมมอบรางวัลนักกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งวัง (ลุ่มน้ำมูลเกมส์) 2561
                  หน้าเสาธงโรงเรียน (1 สิงหาคม  2561)

 https://photos.app.goo.gl/fW128uBTDW21SpXF7

 

 

  

 

 

 

                                          รวมลิงก์ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2551

 

1. รายชื่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนปีการศึกษา 2551
    https://photos.app.goo.gl/4zLMPBvXqP8YssL47

2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วนอุทยานเขากระโดง (18 กรกฏาคม 2551)
    https://photos.app.goo.gl/LFmswUwAtmzZgcdv5

3. วันวิสาขบูชา วัดธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี (19 พฤษภาคม 2551)
    https://photos.app.goo.gl/vMBehM3woM5zdKmx6

4. ต้อนรับ ผอ.ณรงค์  แผ้วพลสง (9 เมษายน  2551)
    https://photos.app.goo.gl/CN6Y4Pa1nmaF4i3s5

5. วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม  2550)
    https://photos.app.goo.gl/QbM9gHEUHh2cbPox5

6. งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ (13 เมษายน 2550)
    https://photos.app.goo.gl/8pkvK9RENLUyHeEA8

7. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2550 (26 มีนาคม 2551)
    https://photos.app.goo.gl/Pyawj2jpQPMXt2vWA

8. ลงนามถวายความอาลัย พระพี่นางเธอฯ (19 มกราคม  2551)
    https://photos.app.goo.gl/5Hnip5oJipsQMELY6
    https://photos.app.goo.gl/wF1k5cJwyejQwgW5A

9.  วันเด็กแห่งชาติ ปี 2551  (11 มกราคม 2551)

https://photos.app.goo.gl/o99AvwHdPa3z37Xj9

              10. รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.(21 ธันวาคม  2550)
                  https://photos.app.goo.gl/WaBNuLpXooXDRFn47

             11.  แสดงความยินดีกับความสำเร็จ (รับปริญญาโท อ.เสาวนีย์-อ.เสาวรัตน์) มมส. (20 ธ.ค.50)
                  https://photos.app.goo.gl/PweE3f7qeoSiQiH8A

                      12. ส่งครูหทัยกาญจน์ (หม่่ำ) โรงเรียนสตึก  (19 ธันวาคม 2550)

                  https://photos.app.goo.gl/ETwrPWrhG6RbLmei6

              11.  กีฬากลุ่มสตึก 5 (7-9 ธันวาคม 2550)
                    https://photos.app.goo.gl/enhcaSseVTbdVk1KA
                    https://photos.app.goo.gl/nPJcP3JU3L87FSRr6


              12.  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม  2550)
                    https://photos.app.goo.gl/1pHMYcM9UXdNZKkf7


              15. ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน (6 ธันวาคม 2550) อ.ประยูร ศรีธรรมมา
                   https://photos.app.goo.gl/V1h9PH9yHpvgpvUs9

 

 

 

 

  

 

 

 

Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”