วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กองลูกเสือโรงเรียนวัดโพธิ์จัดกิจกรรม วันวชิรวุธรำลึก ประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ โดยนายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมท้้งสิ้น 156 คน หลังจากเสร็จพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี ได้บำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดโพธิ์และโรงเรียนวัดโพธิ์ 

 
     

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”