โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2558 ที่ทรงมีอุปกระคุณต่อกิจการลูกเสือไทย


       วันนี้ (25 พ.ย.58) เวลา09.00 น. นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทุ่งวัง เป็นประธานในการประกอบพิธีนำถวายบังคมและนำกล่าวคำถวายราชสดุดีต่อหน้าเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558 บริเวณหน้าเสาธง สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยมีผู้บังคับบัญชา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ลูกเสือ-เนตรนารี(นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3)รวมทั้งสิ้น 285 คน ร่วมประกอบพิธีกันอย่างพร้อมเพียง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีอุปการะคุณต่อกิจการลูกเสือไทย หลังจากนั้นลูกเสือเนตรนารีได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดรอบโรงเรียนจนแล้วเสร็จพิธี ในเวลา 10.30 น.


       ทั้งนี้สืบเนื่องจากในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยในครั้งแรก ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการและพลเรือนที่ไม่ได้เป็นทหาร ได้เรียนรู้วิชาทหาร ไว้เป็นกำลังช่วยชาติบ้านเมืองในยามสงคราม หรือแม้ในยามสงบก็สามารถช่วยทางราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือจลาจลได้ ต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคม 2454ทรงก่อตั้งกองลูกเสือไทยขึ้น เพื่ออบรมฝึกหัดเด็กและเยาวชน ให้มีความสำนึกในหน้าที่ ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้พระราชทานคติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ทำให้การลูกเสือได้เจริญรุ่งเรืองเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองมาถึงปัจจุบัน

 

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพ : อ.ประยูร ยะปะตัง

 
     
     
     
     
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”