เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Bike for Dad) ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานและอำเภอพุทไธสง ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”