เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ รับมอบพัดลมเพดานสำหรับติดตั้งที่หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ จำนวน 24 ชุด จาก คุณประภา โชติบรรยง และคณะ จากกรุงเทพฯ โดยการประสานงานของ นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน และ นายเอกรัฐ กัณหา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”