วันนี้(6 มกราคม 2558) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ หอประชุม อบต.ทุ่งวัง ประกอบไปด้วย กิจกรรมประกวดวาดภาพ คัดไทยและย่อความ ส่วนร้องเพลงลูกทุ่ง จะประกวดในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ต่อไป

วันเด็กแห่งชาติของทุกปี ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 อบต.ทุ่งวังได้เห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้ ภายใต้วิถีความพอเพียง ดังคำขวัญของวันเด็กปีนี้ "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" ของ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมในสังกัด อบต.ทุ่งวัง ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 2) โรงเรียนบ้านหนองแวง 3) โรงเรียนบ้านหนองครก และ 4) โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด

การจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ ได้จัดตรงวัน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมมากที่สุด และได้มีหลายหน่วยงานที่จัดวันเด็ก ผู้ปกครองสามารถนำเด็ก ๆ ไปเที่ยวชมในสถานที่ต่าง ๆ ได้ อาทิ หมู่บ้านช้าง สนามบิน เพ-ลาเพลิน ไอโมบาย สนามแข่งรถ เป็นต้น

 
   
   
  ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพรายละเอียด : http://gg.gg/3xu2t
 
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”