ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 แบะ สพม. เขต 32 และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติให้ ผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)

วันนี้ (3 ตุลาคม 2559) นายลวด แก้วไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ณ ห้องประชุมพิมานพรหม ผู้ที่สอบผ่านตามลำดับที่กำหนด เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 และ สพม.บุรีรัมย์ เขต 32 จำนวน 123 คน ในจำนวนนี้มีผู้สละสิทธิ์ 2 คน และนางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปฐมนิเทศเบื้องต้น ก่อนทำการเลือกโรงเรียน และส่งตัวไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแต่งละเขตต่อไป

ในส่วนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีการับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ณ ห้อง AOC จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย

 
 

ข้อมูล: มานิต กีรตินิตยา/ หนังสือราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 04085/ ว 4408 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559
ภาพ : @Manit Keeratinittayar, @Mong Kon
ลิงก์ : https://drive.google.com/open?id=0BznEAiC-j3r_OEt0MFBuZWp1UzA

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”