วันนี้ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.09 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนางศรีอรุณ วิชชาพิณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงาน

ในการนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาทั้งสิ้น 251 คน


ข่าว/ภาพ :  สุกฤษฏิ์  สอนเพีย
WebEditor : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ลิงก์ https://photos.app.goo.gl/R1TY1o3XZybaqgh56

 

ภาพประกอบ

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”