วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง (แทนนายชาญ คำภีรแปง ที่เกษียณอายุราชการ) โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดให้เลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ กำหนดให้ข้าราชการตามมาตรา 38 ค เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ซึ่งผลการนับคะแนนผู้ที่สมัครทัง 4 หมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 นายเกษม คำมุงคุล 2 คะแนน
หมายเลข 2 นายไพบูลย์ อินทร์งาม 40 คะแนน
หมายเลข 3 นายอำพล แก้วมหานิล 0 คะแนน
หมายเลข 4 นายนนท์ แสงจันทร์ 9 คะแนน
 
  ข้อมูล : @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 (นิรัญุ ขุมทอง)  

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”