วันที่ 21 สิงหาคม 2560 วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 เป็นวันธรรมสวนะ วันพระใหญ่ นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในเขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม แด่พระครูอมรบุญวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดอมราวาส บ้านบง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะสงฆ์ ตามโครงการ "ทำบุญ 9 วัด ในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2560"

 

ทั้งนี้เป็นแนวคิดนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่ได้เชิญชวนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เป็นการสะสมบุญบารมีและน้อมนำกิจกรรมทางศาสนา สู่กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน อันเป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ตามแนวอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งครูควรประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ และต่อสังคม สืบไป

 

ข่าว/ภาพ :  นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์
แหล่งข้อมูล @ประถมศึกษา บุรีรัมย์เขตสี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”