Menu
 

วันนี้ (21ม.ค.59) นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากไม่สามารถเลือกรับสื่อได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะสังคมบนโลกออนไลน์ที่มีสื่อไม่เหมาะสมแอบแฝงเข้ามาจำนวนมาก เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตใช้ประจำตัวซึ่งเป็นช่องทางและโอกาสที่จะรับสื่อไม่สร้างสรรค์ การไม่รู้จักเลือกรับสื่อที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมตามมา อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันและเลือกรับปรับใช้สื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อบนโลกออนไลน์ที่มีต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถดูแลและปกป้องบุตรหลานให้ห่างไกลสื่อออนไลน์หรือสื่ออื่นๆที่เป็นภัยได้ จังหวัดบุรีรัมย์จึงเร่งจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันสื่อ ในรูปแบบต่างๆ ตลอดปี 2559 นี้

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประชุมอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ อัยการ รวมถึง ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกมส์ สื่อมวลชน ร่วมเป็นกรรมการเพื่อหาแนวทางให้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อทุกชนิด โดยวางแนวทางดำเนินงาน ในการเสริมสร้างคนบุรีรัมย์ให้เป็นคนดี วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน มรดกไทย มรดกโลก

       ทางด้าน นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กิจกรรมที่อนุกรรมการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการในปี 2559 จะเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชนรวมถึงผู้ปกครอง รู้เท่าทันสื่อ โดยจะดำเนินการค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การประกวดคลิปเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรักษาวัฒนธรรม เด็กเยาวชน หรือ ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นเครือข่ายเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-666-577

 
  ข้อมูล :  @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  
Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”