บุรีรัมย์เตรียมจัดงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญคือ การประกวดแข่งขันของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี นิทรรศการถนนคนเรียน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียน จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับการแข่งขันความสามารถของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมกว่า 800 กิจกรรม
โดยมีสนามแข่งขันใน 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง หนองกี่ สตึก พุทไธสง คูเมือง ลำปลายมาศ ประโคนชัย กระสัง พลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช ซึ่งจะมีคณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเดินทางมาร่วมงานแข่งขันและชมงานไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนคน

นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมปั่นหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน @บุรีรัมย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามโคราชคันทรีคลับ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ด้วย

จึงขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง จากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะเดินทางมาร่วมงานซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนหลายแสนคน และเชิญชวนร่วมชมกิจกรรมความสามารถของนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่เว็บไซต์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน https://www.esan68.sillapa.net/ และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 5 เขต

 

ข้อมูล @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  31 ตุลาคม 2561 

 
     
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”