วันนี้ (24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โดยมี นายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม เป็นนายหมู่ลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนละ 15 คน จาก 20 กลุ่มโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 300 คน วิทยกรลูกเสือได้รับอความอนุเคราะห์จาก คณะวิทยากรลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฯและค่ายไพรวิจิตร รวมคณะทำงาน จำนวน 30 คน คณะครูผู้ควบคุมลูกเสือในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน รวมทั้งสิ้น 360 คน

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความเข้าใจ ให้ลูกเสือได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นผู้นำ และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบ พร้อมจะช่วยเหลือกิจการลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอุดมการณ์และเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาต่อไป

 

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีฝึกอบรม

 

นายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน

 

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/นายสมภาร กุลสิงห์
ลิงก์ภาพชุดที่ 1 :  https://photos.app.goo.gl/R9Te4kfjVQP2Te196
ลิงก์ภาพชุดที่ 2 :
 

 

ภาพกิจกรรม


 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”