Menu
 

วันนี้(14 พฤศจิกายน 2559) นายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีการประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่่ 6-8 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ต่อไป ภายใต้คำขวัญ " ออนซอนงานศิลป์ ถิ่นอีสาน หนองคาย บึงกาฬ สู่มาตรฐานอาชีพ"

        การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมประจำปีการศึกษา 2559 แต่เดิมได้กำหนดให้มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มติคณะกรรมการจัดงานได้เลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นวันที 17-18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม โดยดำเนินการแยกประชุมในแต่ละกิจกรรม 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ปฐมวัย สุขศึกษา)
     ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. (วิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ สังคมศึกษา)
จุดที่ 2 หอประชุม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
     ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. (ศิลปะ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
    ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. (การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ เรียนร่วม ศิลปวัฒนธรรมอีสาน


       คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละกิจกรรม ได้วางแผนศึกษาเกณฑ์จากเอกสารที่แจกให้ โดยมีศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระรับผิดชอบ ส่วนในเรื่องของคณะกรรมการตัดสินนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม โดยเป็นคณะกรรมการที่มีความรู้ความสารถ ประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าแข่งขัน เพื่อให้ได้นักเรียนในแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนไปแข่งขัน ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬต่อไป

         ทีมงานชมรมครูไอซีที ร่วมบันทึกภาพถ่ายกิจกรรมต่าง โดยมี ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  อ.สุกฤษฏิ์  สอนเพีย อ.หัสดิน  เป็นนวล และอ.มานิต กีรตินิตยา
 


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เว็บมาสเตอร์ ชมรมครูไอซีที

 

 

 
 

Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”