นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

มอบโล่ เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2 ดาว

 

       วันนี้(23 ก.ย.61 เวลา 09.00 น.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม จริยคุณคุรุชนคนคุณธรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ณ ห้องประชุมอินทนิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงานโครงการ

       กลุ่มเป้าหมายในการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด จำนวน 192 โรง ผู้บริหารสถานศึษาและครู จำนวน 384 คน คณะวิทยากรและคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 400 คน

       ได้รับความอนุเคราะห์การจัดนิทรรศการและคณะวิทยากร จากโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ 4 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งวัง โรงเรียนบ้านจิก โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)และโรงเรียนบ้านหนองปลาแดก และสถานที่ในการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

       และในโอกาสเดียวกันได้มอบโล่เกียรติบัตร โรงเรียนที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว ตามลำดับ

 

 

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี


นายพนม  ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ กล่าวรายงานโครงการ


โรงเรียนที่ได้รับโล่/เกียรติบัตร ถ่ายรูปร่วมกับผอ.เขตพื้นที่ฯ

 

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศก์ (ผู้บริหารโครงการ)
           นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)  

ลิงก์ภาพ (ต้นฉบับ) : https://photos.app.goo.gl/mHLh2BvABCDFpnNLA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : | ข่าวสพฐ.|  
 

 

ภาพกิจกรรม

 

 
ดาวน์โหลด QR-Code ภาพกิจกรรม

.

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”