เมื่อค่ำวานนี้ (๑๙ ม.ค.๕๙) เวลา ๑๙.๐๐ น. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายนภดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายยงยุทธ จรเสมอ นายอำเภอหนองกี่ และ นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ ร่วมเป็นประธานเปิด “หาดปราสาททอง” หรืออ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ที่สวยงามที่สุดแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์

      อ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็นเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ รับน้ำจากที่สูงที่ไหลลงมาและเป็นแหล่งรับน้ำตามธรรมชาติ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงสามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรตามฤดูกาล และเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำจักราช มีเนื้อที่ ๒,๔๕๐ ไร่ ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกระเต็น เพื่ออนุรักษ์และปรับปรุงพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในด้านต่างๆ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดเกาะแก่งกลางน้ำ รวมทั้งมีพื้นที่ว่างเปล่าที่มีลักษณะราบเรียบบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่โดยรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาทโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท และคณะกรรมการบูรณาการระดับตำบลได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อยใจของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั่วไป

       นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนมาก “หาดปราสาททอง” แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวจะเป็นทางเลือก ให้มาพักผ่อน

 
     
     
     
  ข้อมูล :  @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”