จังหวัดบุรีรัมย์ วางมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ชายแดนไทย-กัมพูชา และสถานที่สำคัญ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน


       เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 58 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน.จ.บุรีรัมย์) เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านกรวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนเข้า-ออก ชั่วคราวผ่านไปยังประเทศกัมพูชา รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์

       หลังเกิดสถานการณ์กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธและวัตถุระเบิด โจมตีเป้าหมายหลายจุดในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มแผนขั้นต้นในการควบคุมความเสี่ยง โดยให้มีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในพื้นที่ บุคคล และสถานที่ไว้ก่อนล่วงหน้า โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประขาชน และให้เข้มงวดกวดขันเส้นทางแนวชายแดนไทย – กัมพูขา โดยเฉพาะด้านอำเภอบ้านกรวด และอำเภอละหานทราย รวมถึงจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เชื่อมต่อ บ้านจุ๊บโกกี ต.อำปึล จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เนื่องจากเป็นจุดที่มีการผ่านเข้าออกของประชาชนชาวไทย และชาวกัมพูชา รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยให้เจ้าหน้าที่ประสานกำลังทุกภาคส่วน เข้มงวดในเรื่องของการตั้งจุดตรวจต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งกล้อง CCTV

 


       นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยภายหลังจากการประชุมว่า ได้มอบหมาย ให้ทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครอง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยให้จัดการประชุมเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันทุก 2 สัปดาห์ (เดือนละ 2ครั้ง) หากมีเหตุฉุกเฉิน ให้อำเภอบ้านกรวดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือโดยเร่งด่วนได้ทันที ให้/ ให้อำเภอบ้านกรวด ร่วมกับ ตม.กาบเชิง และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เพิ่มความเข้มงวดกวดขันมาตรการตรวจตราบุคคลเข้า-ออก บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู โดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ /ให้หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ตรวจสอบระบบ CCTV ให้ดำเนินการใช้งานได้ และ มอบหมายสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานการของบประมาณติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่หน้าด่านชายแดนและตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูฯ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ /ให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความถี่เวรยาม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้มากขึ้น รวมถึงการติดไฟส่องสว่างตามแนวถนนในเขตสถานที่สำคัญ, แหล่งท่องเที่ยวและที่ชุมชน

 
  ข้อมูล :  @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
          
18 พฤศจิกายน เวลา 11:20 น. ·
 
     
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”