จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นคืนที่ 27

          เมื่อวันที่ 09 พ.ย.59 เวลา 18.10 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นคืนที่ 27 โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดอินทรวนาราม จำนวน 8 รูป สวดพระอภิธรรม และมีพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลกะลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

          ในการนี้นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุม ยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่12 ที่พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ความว่า “ต้องข่มใจไม่กระทำ สิ่งใดๆ ที่ รู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม ต้องฝืนต้องค้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้า และบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่า เป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม”

           สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประกอบไปด้วย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องบูชาที่หน้าตู้พระอภิธรรม จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ กราบถวายบังคมต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจ้าหน้าที่อาราธานาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม พระสงฆ์ 8 รูปสวดพระอภิธรรม เจ้าหน้าที่ลาดภูสาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดัปปกรณ์พิจารณาผ้าบังสุกุล ประธานและเจ้าภาพร่วมถวายจัตตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เข้าร่วมประกอบพิธี สงบนิ่งตั้งจิตอธิฐานบำเพ็ญจิตตภาวนา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา 9 นาที กรวดน้ำรับพร ประธานในพิธีกราบลาพระประธาน กราบลาพระสงฆ์ กราบถวายบังคมลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกราบลาพระรัตนตรัย เสร็จพิธี

 
 
ข่าว/ภาพ  :  @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”