เศรษฐกิจเมืองบุรีรัมย์เติบโต ล่าสุดรับงบกลุ่มนครชัยบุรินทร์กว่า 140 ล้าน ขยายลานจอดอากาศยาน-ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร เพิ่มศักยภาพยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติ 

วันนี้ (20 ส.ค. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากหลายภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาให้จังหวัดบุรีรัมย์มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นแบบพุ่งทะยาน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวเชิงกีฬา อารยธรรมขอม วิถีชุมชน จนทำให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ล่าสุดจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์กว่า 140 ล้านบาท เพื่อดำเนินการขยายลานจอดอากาศยาน จากเดิม 120 เมตร เป็น 180 เมตร ให้สามารถรองรับการจอดอากาศยานแบบ boeing 737-400 ขนาด 180 ที่นั่งให้เพิ่มมากขึ้นจาก 2 ลำเป็น 6 ลำ และเพิ่มทางขับขนาด 23 x 240 เมตร อีก 1 เส้น เพื่อเชื่อมระหว่างรันเวย์ และต่อเติมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ให้มีขนาดกว้างขวาง รองรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้นด้วย    

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการยกระดับเป็นสนามบินศุลกากร หรือสนามบินนานาชาติ ซึ่งขณะนี้รอการพิจารณาเห็นชอบจาก ครม.

นายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันลานจอดอากาศยานและอาคารที่พักผู้โดยสารคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณอากาศยานและผู้โดยสารที่มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสายการบินจำนวน 2 สายการบิน บริการเส้นทางบินดอนเมือง – บุรีรัมย์ ไปกลับทุกวัน วันละ 6 เที่ยว ซึ่งสถิติของผู้โดยสารในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2559 ที่มีจำนวนผู้โดยสารกว่า 2 แสนคน อีกทั้งท่าอากาศยานบุรีรัมย์ยังให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เที่ยวบินส่วนบุคคล เที่ยวบินฝึกบิน เที่ยวบินราชการทหาร ตำรวจ เที่ยวบินเกษตรฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ขอใช้พื้นที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์เป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษในเขตอีสานตอนล่าง และเที่ยวบินพิเศษ จึงทำให้มีพื้นที่ลานจอดอากาศยานจำนวนทางขับ และพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่พักผู้โดยสารมีไม่เพียงพอต่อปริมาณการจราจรของอากาศยานและปริมาณของผู้โดยสารผู้ใช้บริการท่าอากาศยานที่เพิ่มขึ้น แต่หากมีการขยายลานจอดและอาคารที่พักผู้โดยสาร จะสามารถรองรับอากาศยานได้ถึง 12 เที่ยวบินต่อวัน

 

ข้อมูล : WorkPoint News 20 ส.ค. 2560 (14:04 น.)

 
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”