Menu

 

 

 

วันนี้(24 เม.ย. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมส่วนราชการ คณะทำงานเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานบุรีรัมย์เต็มรูปแบบ ประจำปี พ.ศ.2561 ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในการฝึกซ้อมมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการบริการท่าอากาศยานในประเทศ โดยมีนายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการฝึกซ้อม รวมถึงการประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในทุกประเด็นปัญหาเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉินขึ้น

 

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการกำหนดให้มีการฝึกซ้อมออกเป็น 2 ส่วนคือ การฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองบนโต๊ะ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความชัดเจนในบทบาท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และฝึกซ้อมสถานที่จริงโดยจะมีการจำลองสถานการณ์กรณีมีเหตุอากาศยานประสบอุบัติเหตุในบริเวณท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับมือ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งการสื่อสาร การควบคุมสั่งการ การประสานงาน การเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขั้นตอนการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ประสบเหตุ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 
     

              ข้อมูล : ข่าว/ภาพ  เพจ @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
              24 เมษายน เวลา 18.47 น.

Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”