รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(06 พ.ค.61) นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ สุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 นี้

นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุริน และจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยนายนายกรัฐมนตรีให้มีการบูรณาการทำงานร่วมระหว่างศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์ดำรงธรรมในระดับอำเภอ เปิดจุดรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้กับประชาชนที่จะร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือมีข้อเสนอกับท่านนายกรัฐมนตรี โดยมีจุดรับเรื่องตามจุดต่างๆ ดังนี้ ในวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61 ช่วงเช้าบริเวณช่องจอม และวัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง จ.สุรินทร์ ส่วนใจช่วงบ่ายเปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่บริเวณด้านหน้าสนามช้างอารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และในวันที่ 8 พ.ค.61 เปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่บริเวณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีเรื่องเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอที่จะบอกต่อท่านนายกรัฐมนตรี เชิญได้ที่จุดดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการรับเรื่อง

 
  แหล่งข้อมูล : ข่าว/ภาพ  เพจ @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  6 พฤษภาคม  2561  

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”