ปั่นหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์

       เชิญชวนนักปั่นทุกท่านร่วมกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ "ปั่นหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน @บุรีรัมย์"
วันเสาร์ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน 2561 ปล่อยตัวเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)
วัตถุประสงค์
       เพื่อหารายได้สมทบการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดกิจกรรม
       1. เส้นทาง A ปั่นท่องเที่ยว รุ่นทั่วไป ระยะทาง 45 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเสื้อปั่น + เหรียญผู้พิชิตเส้นทาง
       2. เส้นทาง B ปั่นท่องเที่ยว รุ่นทั่วไป ระยะทาง 16 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเสื้อปั่น + เหรียญผู้พิชิตเส้นทาง
       3. เส้นทาง B ปั่นท่องเที่ยว รุ่นVIP ระยะทาง 16 กม. ค่าสมัคร 1,000 บาท ได้รับเสื้อปั่นรุ่น VIP+ เหรียญผู้พิชิตเส้นทาง + ถ้วยเกียรติยศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ : ทุกเส้นทางมีประกันอุบัติเหตุให้ วงเงินประกัน 100,000 บาท

สแกน QR-Code

https://goo.gl/forms/oqr1ENZ6kzFSF1ED2

: โอนชำระเงินค่าสมัคร บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ ชื่อบัญชี “ปั่นหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์” หมายเลขบัญชี 020251746952 โทร 0895833265

ถ้วยรางวัลพิเศษ ดังนี้
    1. รางวัลเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งนักปั่นจำนวนมากที่สุด จำนวน 3 รางวัล
    2. รางวัลทีมที่ส่งนักปั่นจำนวนมากที่สุดจากต่างจังหวัด จำนวน 5 รางวัล
    3. รางวัลทีมที่ส่งนักปั่นจำนวนมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 รางวัล
    4. รางวัลแต่งกายแฟนตาซีโดดเด่น จำนวน 2 รางวัล
    5. รางวัล ผู้สูงอายุ-หญิง จำนวน 1 รางวัล
    6. รางวัล ผู้สูงอายุ-ชาย จำนวน 1 รางวัล
    7. รางวัล อายุน้อยที่สุด-หญิง จำนวน 1 รางวัล
    8. รางวัล อายุน้อยที่สุด-ชาย จำนวน 1 รางวัล
    9. รางวัลนักปั่นที่น้ำหนักมากที่สุด-หญิง จำนวน 1 รางวัล
 10. รางวัลนักปั่นที่น้ำหนักมากที่สุด-ชาย จำนวน 1 รางวัล

 

 

เส้นทางการปั่น

 

 ข้อมูล :  @สุวรรณี  ชิณภา/  @มานิต กีรตินิตยา

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”