Menu
 

ท่านมา(ผอ.อนุชา สีหาวัฒน์ )เราดีใจ ท่านจากไป(ผอ.จรรยา กีรตินิตยา) เราคิดถึง
...ก็เป็นคำที่เราๆ จะใช้เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ในวันที่จากลา และในวันที่มาอยู่

..วันนี้(๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรโรงเรียนบ้านเสม็ด ทุกคน พี่น้อง ชุมชนบ้านเสม็ด โนนสมบูรณ์ นครลำปาง ที่คอยสนับสนุน เป็นกำลังใจให้กับการทำงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน ของนางจรรยา กีรตินิตยา ตลอดระระเวลา เกือบ สาม ปีเต็ม..
ความพอใจ - ความไม่พอใจ ความยินดี - ความยินร้าย ความดี-ความไม่ดี ความรัก- ความเกลียด ความถูกใจ-ความไม่ถูกใจ จะเกิดกับทุกคนที่อยู่ในสังคมคนเรา ให้ทุกคนจงจำไว้ว่า..วันหนึ่ง ครั้งหนึ่ง เราเคยมีสิ่งเหล่านี้ให้แก่กันและกัน
.....แต่จะอย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกคนพยายามทำใจว่า..มิตรภาพ ขอให้เหมือนเดิม...
สังคมยังต้องการความจริงจัง ความตั้งใจทำงานของพวกเราทุกคน อยู่...

 
   
     
     
     
Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”