Menu
 

       วันนี้(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558) นายพินิจ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (สังกัดกลุุ่มโรงเรียนสตึก 6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) โดยมีนายวีระชัย รุ่งรีพรพงษ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงคนปัจจุบัน และคณะครูให้การต้อนร้บ

     การย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งที่ดำเนินการอย่างเรียบง่าย โดยที่ผู้บริหารคนเดิม นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


      โรงเรียนบ้านท่าม่วง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 20 คน นักเรียน 256 คน มีหมู่บ้านในเขตบริการ จำนวน 4 หมู่บ้าน (บ้านท่าม่วง บ้านท่าม่วงใหม่ บ้านบิงและบ้านสำโรงพัฒนา)

 
     
  ข่าว/ภาพ :  วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที สพป.บร.4  
Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”