วันที่ 11 ธันวาคม นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นำขบวนกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" BikeForDad ที่มีขึ้นตั้งแต่เวลา 15.00 น. เริ่มต้นที่ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ระหว่างทางมีกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะที่ลานทางขึ้นเขากระโดง เวลา 17.19 น. ท่านผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการได้ทำพิธีสักการะพระสุภัทรบพิตร เขากระโดง และปลูกต้นกาฬพฤกษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”