โรงเรียนวัดโพธิ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 โดยนายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและของรางวัลสำหรับเด็ก ๆ จาก อบต.บ้านจาน สภ.พุทไธสง รวมทั้งบริษัท ห้าง ร้าน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ

 

(ขอบคุณภาพจาก Line วัดโพธิ์ : บุญเหลือ, Chutigran24 ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”