Menu

                      วันที่ มกราคม 2559 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดยนายวราพงษ์  พรมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลและของรางวัลสำหรับเด็ก ๆ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  รวมทั้งคณะครู บริษัท ห้าง ร้าน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”