วันที่ มกราคม 2559 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดยนายวราพงษ์  พรมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลและของรางวัลสำหรับเด็ก ๆ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  รวมทั้งคณะครู บริษัท ห้าง ร้าน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”