อำเภอนาโพธิ์ได้จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559 ในวันที่ 16 มกราคม 2559  ที่หอประชุมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา 08.00 น.         - ลงทะเบียนรายงานตัว
                                - คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโสและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
เวลา 08.30 น.         - ประธาน (นายเสนีย์ มะโน  นายอำเภอนาโพธิ์)  เดินทางมาถึงหอประชุมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
เวลา 09.00 น.         - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                - พิธีกรทางศาสนานำกล่าวอาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูอมรบุญวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์) ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์
                                - ประธานในพิธีและตัวแทนคณะครูถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต) จตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาเจริญชัยมงคลคาถา และพรมน้ำพระพุทธมนต์
                                - เสร็จพิธีฝ่ายสงฆ์
เวลา 10.00 น.         พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
                                - ครูอาวุโสนอกประจำการ (นายปิยเชษฐ์  จันภักดี  อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4) นำสวดคำฉันท์
                                - ครูอาวุโสในประจำการ (นายสุนทร  ลิไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ) นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมพิธียืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ
เวลา 10.30 น.         พิธีเปิดงานวันครู
                                - พิธีอ่านสาร ประธานกรรมการคุรุสภา (นายอำเภอนาโพธิ์)
                                - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัล แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน  67  คน
                                - มอบของที่ระลึกครูอาวุโสนอกประจำการ
                                - พิธีกรแนะนำแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
                                - ประธานกล่าวพบปะเพื่อนครู เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2559
 
                                - เสร็จพิธี

ภาพ/ข่าว  อ.หัสดิน  เป็นนวล

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://goo.gl/zwdVAa  

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”