16 มกราคม 59 กิจกรรมวันครูของอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายวรเวทย์ พันธ์หวยพงษ์ ปลัดอาวุโส อำเภอคูเมืองเป็นประธานในพิธี
          เริ่มด้วยพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ 9 รูป กล่าวอาราธนาศีล ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ตัวแทนคณะครูถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต) จตุปัจจัย พระสงฆ์อนุโมทนาเจริญชัยมงคลคาถา และพรมน้ำพระพุทธมนต์ พิธีเฉลิมพระเกียรติ ต่อด้วยพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ทรงคุณประโยชน์ ปิดด้วย การจับฉลากมอบของขวัญ

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”