เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ร่วมงานวันครู ประจำปี 2559 อำเภอพุทไธสง ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง ในการนี้รับเกียรติจาก นายสมยศ รักษกุลวิทยา นายอำเภอพุทไธสง เป็นประธานในพิธี มีข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอำเภอพุทไธสงเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน รวมทั้งการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

 

ขอบคุณเจ้าของภาพถ่าย : Sukrit Buriram Phutthaisong

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”