Menu

 

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เดินทางมาเป็นประธานใน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ของกลุ่มลูกเสือโรงเรียน สตึก 6 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กลุ่มลูกเสือโรงเรียน สตึก 6 ครั้งนี้ มีกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 10 กองลูกเสือโรงเรียน ได้แก่
     1. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นำโดย นายอรรถพล สระสงคราม ผู้อำนวยการกองฯ
     2. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย นายชวลิต ชูทรัพย์ ผู้อำนวยการกองฯ
     3. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านสระกุด นำโดย นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการกองฯ
     4. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกสิงห์ นำโดย นายธนากร การะวิโก ผู้อำนวยการกองฯ
     5. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านเสม็ด นำโดย นายอนุชา สีหาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองฯ
     6. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย นำโดย นายอนันท ปุผาลา ผู้อำนวยการกองฯ
     7. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านตามา นำโดย นางวราพร ผนิตรัตนากร ผู้อำนวยการกองฯ
     8. กองลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน นำโดย นายจเด็ด ผนิตรัตนากร ผู้อำนวยการกองฯ
     9. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองกับ นำโดย นายบุญเพ็ง อินห้างหว้า ผู้อำนวยการกองฯ
   10. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองไผ่ นำโดย นางจรรยา กีรตินิตยา ผู้อำนวยการกองฯ

นายธนากร การะวิโก ผูุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ประธานกลุ่มโรงเรียน สตึก 6 กล่าวรายงานการจัดพิธีต่อประธานในพิธี นายสุขสันต์ โสภาพูล ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านเสม็ด ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับขบวนสวนสนาม
นายชาย ยาน้ำคำ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมแสง เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณลูกเสือ
หลังจากพิธีเดินขบวนสวนสนามแล้ว ประธานในพิธีได้เดินเยี่ยมชมกองลูกเสือทั้ง 10 โรงเรียน เป็นเสร็จพิธี


มานิต กีรตินิตยา / ถ่ายภาพและรายงาน

 
     
Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”