พิธีเปิดงานการแข่งขันเรือยาวปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถิตในดวงใจคนไทยทั่วหล้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ ศาลาอำนวยการแข่งขัน ริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


          วันนี้(26 พฤศจิกายน 2559) เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถิตในดวงใจคนไทยทั่วหล้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ ศาลาอำนวยการแข่งขัน ริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการกล่าวรายงานของนางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ และได้รับเกียรติ จากนายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก นายรังสิกร ทิตมาตฤกะ รองนายก อบจ.บุรัมย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.พัฒนกุล บุญหลาย ผกก.สภ.สตึก คณะผู้แทน นายวาด ปารานิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ


          การจัดงานแข่งขันเรือยาวฯ ในครั้งนี้กำหนดการแข่งขันในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ลำน้ำมูล หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศตามลำดับในอดีตของการแข่งขันเรือยาว ระยะเริ่มแรกของการแข่งขันจะเป็นประเพณีเทศกาลของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งในฤดูน้ำหลาก จะนำเรือซึ่งเป็นพาหนะสัญจรและเป็นพาหนะในการหาปลา มาทำการแข่งขันเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันกับสายน้ำแห่งวิถีชีวิต และเป็นการบวงสรวงหลวงพ่ออุดม เจ้าพ่อวังกรูดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องริมสองฝั่งลำน้ำมูลนับถือ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 จนถึงปัจจุบัน การแข่งขันเรือยาวฯ แบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุคที่ 1 ยุค "เริ่มแรกหรือก่อตั้ง" เริ่มแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ.2480-2519 เรือที่ใช้แข่งขันเป็นเรือที่ใช้สัญจรไปมา มีการขุดและพัฒนาเรือแข่งขันให้มีความยาวมากขึ้น ยุคที่ 2 ยุค "โลหะ" ประมาณปี พ.ศ.2520 นายสุชาติ รัมมะรัตน์ นายอำเภอสตึก ให้ชาวบ้านต่อเรือโลหะ ฝีพายไม่เกิน 36 คน และในปี พ.ศ.2529 ใช้ชื่อว่าศึกชิงจ้าวยุทธจักรลำน้ำมูล นอกจากประเพณีแข่งขันเรือยาว ดังกล่าวแล้ว ทางคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกคือ การแข่งขันช้างว่ายน้ำ ประกวดกองเชียร์ทีมเรือต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน และ ยุคที่ 3 ยุค "ปัจจุบัน" ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา มีการเชิญเรือไม้ขนาดกลาง ไม่เกิน 40 พาย เรือไม้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 55 ฝีพาย จากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขัน ในปี พ.ศ.2555 จ้งหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลสตึกเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยสำนักพระราชวังมีประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลสตึก ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นพระบรมราชานุสรณ์รำลึกถึงพระองค์ท่าน ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมแสดงถึงการเทิดทูล สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในปี 2559 ได้จัดการแข่งเรือยาว 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) ประเภทเรือกลาง (เรือไม้ ข) ไม่เกิน 40 ฝีพาย มีเรือเข้าร่วมแข่ง จำนวน 12 ลำ เรือที่ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 2) ประเภทเรือท้องถิ่น ไม่เกิน 36 ฝีพาย จำนวน 14 ลำ เรือที่ชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในปีนี้มีเรือจากจาก จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าร่วมแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ จำนวน 1 ลำ โดยคณะผู้แทนจากจังหวัดอุดรมีชัยฯ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมเห่เรือน้อมเกล้า ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา การจัดซุ้มนิทรรศการ การประกวดร้องสรภัญญะบทกลอนเทิดพระเกียรติ บทกลอนแสดงความอาลัย ซุ้มลงนามถวายความอาลัย

       (27 พฤศจิกายน 2559) เวลา 16.00 น. พิธีปิดการแข่งขัน  นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล โดยมีนางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึกเป็นผู้กล่าวรายงาน ผลการแข่งขันเรือยาวฯ มีดังนี้
       1) ประเภทเรือไม้ขนาดกลาง ไม้ ข/ไม่เกิน 40 ฝีพาย
           ชนะเลิศ ทีมเรือ เทพสุริยะ จังหวัดสุรินทร์ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้องเงินรางวัล 50,000 บาท
           รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเรือเทพศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้องเงินรางวัล 30,000 บาท
           รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมเรือสาวสวยสุภาพร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้องเงินรางวัล 20,000 บาท
           รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมเรือเจ้าแม่ธรรมเนียม จังหวัดร้อยเอ็ด พร้องเงินรางวัล 10,000 บาท
       2) ประเภทเรือท้องถิ่น/โลหะ (อำเภอสตึก) /ไม่เกิน 36 ฝีพาย
           ชนะเลิศ ทีมเรือแม่ย่ามนต์จันทร์ บ้านสวายสอ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พร้องเงินรางวัล 100,000 บาท
           รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเรือจ้าวพายุ บ้านหนองบัวเงิน พร้องเงินรางวัล 50,000 บาท
           รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมเรือเจ้าปู่หลวงอุดม บ้านหนองบัวเจ้าป่า พร้องเงินรางวัล 30,000 บาท
           รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมเรือมิ่งขวัญ 2016 บ้านขนวน พร้องเงินรางวัล 20,000 บาท
           และทีมเรือท้องถิ่นอีก 10 ลำได้รับเงินสนับสนุนการร่วมแข่งขัน

           การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดอำเภอสตึก แคนดง พ่อค้า ประชาชน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทุกฝ่าย บุคลากร พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลสตึก และการสนับสนุนงบประมาณจากผู้สนับสนุนการแข่งขันเรือยาวฯ อย่างเป็นทางการดังนี้

           1) หจก.ละกอการยาง 2) ศรายุทธฟาร์ม 3) บริษัทสุรนารี ฟู๊ด กรุ๊ปจำกัด 4) บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชันซีสเต็มจำกัด 5) โรงสีไฟสหพัฒนา 6) ท่าข้าวเมืองโพธิ์ 7) บริษัทอธิมาตรจำกัด 8) บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง 9) สมบูรณ์ยนต์ 10) โลตัสสตึก 11) สายการบินนกแอร์ 12) นายอรรคนี จารัตน์ (หัวหน้าสวนป่าดงพลอง ดงเค็งและโคกโจด) 13 แอพลิเคชันเพย์ออล


ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (เว็บมาสเตอร์) / ไชยสิทธิ์ ผาเจริญ (ร.ร.เมืองแกพิทยาคม)/ธนากร ทะนิต๊ะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและเผน เทศบาล ต.สตึก / ต้องตา หาดี (ช่าภาพอิสระอ.สตึก)

 ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :  ***

 พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก

 พิธีเปิด โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวพรรคภูมิใจไทย

พิธีปิด โดยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์


ภาพประกอบ

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”