พิธีพระราชทานเพลิงศพ (ทอดผ้าบังสุกุล) พระครูอัครธรรมสุนทร (สุพจน์ อคฺคธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกอก อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ณ เมรุชั่วคราว วัดพลาญชัย บ้านกอก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 


วันนี้(5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.) นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (ทอดผ้าบังสุกุล) พระครูอัครธรรมสุนทร (สุพจน์ อคฺคธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกอก อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ณ เมรุชั่วคราว วัดพลาญชัย บ้านกอก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พระพระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ประธานฝ่ายสงฆ์) พิจารณาผ้าบังสุกล งานพระราชทานเพลิงและบำเพ็ญกุศล หลวงพ่อพจน์ เริ่มระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนญาติพี่น้อง ญาติโยม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเคารพศพและบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้

พระครูอัครธรรมสุนทร (สุพจน์ อคฺคธมฺโม) นามเดิม นายสุพจน์ อ่อนห้างหว้า เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2493 ที่บ้านกอก บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ บิดา นายศิลา อ่อนห้างหว้า มารดา นางพรรณี อ่อนห้างหว้า มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา 6 คน จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ปี พ.ศ.2515 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดพลาญชัย บ้านกอก โดยมีพระครูธรรมานุสาสก์ วัดบ้านโนนมะงา ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์โสภณ ขนฺติโก วัดบ้านโนนค้อ ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระพัชรินธรณ์ สุปญฺโญ วัดอิสาน ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพลาญชัย เจ้าคณะตำบลทุ่งวัง และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูอัครธรรมสุนทร" ตามลำดับ

พระครูอัครธรรมสุนทร ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนา ในด้านการบริหารงานคณะสงฆ์ ศาสนสถานสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากจน บำเพ็ญเนกขัมบารี มักน้อย สันโดษ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส วาระสุดท้าย ท่านมีโรคประจำตัวคือโรคปอด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 03.09 น. มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุ 64 ปี 1 เดือน 5 วัน (43 พรรษา)


โรงเรียนบ้านทุ่งวัง นำโดย นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชน ญาติพี่น้อง ได้ร่วมบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรอุทิศถวาย แด่พระครูอัครธรรมสุนทร หากท่านพึงทราบด้วยญาณวิถีใด ๆ ก็ตาม จงได้อนุโมทนาเป็นปัตตานุโมทนามัยให้ยิ่งขึ้นไป เพื่อลุถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด

 

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพ

           https://photos.app.goo.gl/pBKSt04UMp7x1v1H3
           https://photos.app.goo.gl/6H8hC0qiMVjjQ5oJ3

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”