โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว.16) ครั้่งที่ 2/2560 ของศธจ.บุรีรัมย์

(วันนี้ 3 มกราคม 2561เวลา 08.45 น.) โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ 1) นางสาวกุสุมา โสสีดา วิชาเอกภาษาไทย 2) นางอรนุช ชันถาวร วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ 3) นางสุธิดา อานไธสง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว.16) ครั้่งที่ 2/2560 ของศธจ.บุรีรัมย์

ครูผู้ช่วยทั้ง3 ท่าน หลังจากเลือกโรงเรียนแล้ว ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม2560 ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และในวันที่ 3 มกราคม2560 ได้เดินทางมารายงานตัวอย่างเป็นทางการ โดยในช่วงเช้าได้พบปะกับนักเรียน (กิจกรรมหน้าเสารธง) จากนั้นผู้บริหารได้ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ แนวทางการรับราชการที่โรงเรียน กฏหมาย ข้อระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ

ในช่วงบ่ายเวลา 15.00 น. โดย ผอ.รังสิวุฒิกลางสวัสดิ์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้จัดกิจกรรมต้อนรับคณะที่มาส่ง คุณครูอรนุช ชัญถาวร จากสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (อำเภอบ้านด่าน) ผอ.มนัส วาปีโส โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา และผอ.พัทยา คำสอน

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง (เกษียณและลาออกจากราชการ) ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด บรรยากาศการต้อนรับเป็นไป อย่างชื่นมื่นต้อนรับปีใหม่ด้วยการพลังกายพลังใจที่ทุกคนจะร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

----------------


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ลิงก์ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/YbruYVkLlVfLfmbZ2
                       https://photos.app.goo.gl/lYBtJSdGS2ZBSi0y1

 
     

 

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”