Menu

 

หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ปัจจุบัน ถูกดัดแปลง ใช้ปูนโอบและทาสีใหม่ให้สวยงาม (องค์เดิมเป็นหินทรายอยู่ด้านใน)

 

ตำบลทุ่งวัง โดยความร่วมมือทุกหน่วยงานและชุมชนหมู่บ้านในเขตบริการ จัดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ  และวันผู้สูงอายุ  ประจำปี 2561

      วันนี้ (13 เมษายน 2561) เวลา 09.30 น. นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธีงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม โดยการต้อนรับของ นายมนูญ มั่นเฮง กำนันตำบลุท่งวัง ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งวัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน เยาวชนในหมู่บ้านเขตบริการตำบลทุ่งวังและใกล้เคียง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง (อบต.) ได้เห็นความสำคัญของงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ อันดีงามและให้งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอให้คงอยู่สืบไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านของตำบลทุ่งวังและชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ สนองต่อการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองแห่งความสุข "...บุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1..."

กิจกรรมประกอบด้วย
06.00 น. พิธีบวงสรวงหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ
เวลา 07.30 น. ทุกขบวนพร้อมเพรียงกัน ณ สถานีตำรวจชุมชน ริมหนองระโยง ประกอบด้วย
       - ขบวนที่ 1 ขบวนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (เครื่องบวงสรวง ขบวนธง/ตุง)
       - ขบวนที่ 2 ขบวนเด็กและเยาวชนนุ่งขาวห่มขาว
       - ขบวนที่ 3 ขบวนเทพีสงกรานต์/ขบวนฟ้อนรำ
เวลา 09.00-10.00 น. พิธีนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ
       - สรงน้ำพระ/เปลี่ยนผ้าหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ
เวลา 10.00-10.30 น.
พิธีเปิด โดยนายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมคณะผู้ติดตาม
นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกอบจ. พบปะพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน
เวลา 10.30-11.30 น. การแสดงบนจำนวน 3 ชุด
       - ชุดที่ 1 นาฏยลีลา บูชาหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ (โรงเรียนบ้านทุ่งวัง)
       - ชุดที่ 2 เต้นบาสโลปโรงเรียนผู้สูงอายุ (อบต.ทุ่งวัง)
       - ชุดที่ 3 ระบำบวงสรวงหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ(สภาเด็และเยาวชน ต.ทุ่งวัง)

เวลา 11.30-12.00 น.
พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้านเขตบริการตำบลทุ่งวัง 15 หมู่บ้าน
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 13.00 น. ฟังธรรมเทศนา
เวลา 14.30 น. การแสดงศิลปะพื้นบ้าน/รำวงย้อนยุค
เวลา 18.00 น. พิธีปิด/เสร็จพิธี

"...ท่ามกลางตอไม้นับแสน ๆ ตอ มีการค้นพบพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักด้วยหินทรายอมส้ม บนแห่นหินทรายพิงกับต้นมะค่าแต้ ...ที่เปล่งแสงประกายเจิดจ้า บนโนนดินสูงของเก่าสมัยทวาราวดี...เป็นที่มาของประวัติหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศบูรพา ของจังหวัดบุรีรัมย์ คนที่มาดำรงตำแหน่งในจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องมาเคารพสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล..."

ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด ตำบลทุ่งวัง โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โรงเรียนบ้านหนองครก และโรงเรียนบ้านหนองแวง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายก อบจ.บุรีรัมย์,    นายกฤษณะศักดิ์ ศาลางาม สจ.อำเภอสตึก เขต 2, นายอภิชาติ เจริญรัมย์ สจ. อำเภอสตึก เขต 1, นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง นางชนารดี จารุสิทธิกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองครก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัดส่วนท้องถิ่น และ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนและผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน.../

 


ข่าว/ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ธนายุต นนทเสน
https://photos.app.goo.gl/vcxxzvGUV5DZW98i1
วารสารออนไลน์ https://drive.google.com/drive/folders/1PlfXUCfurITAAb1CPMbRCNcmNFuWrf8C?usp=sharing

 
     

 วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  ม.1 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ (ที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ)

ขบวนแห่ งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ปี 2561

 

 ผู้นำชุมชน ประธานในพิธี พุทธศาสนิกชน  นมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ

 

 พิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ประจำปี 2561

 

 การแสดงบนเวที ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 การสรงน้ำผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพที่ดี

 การแสดงโชว์พิเศษ  อสรพิษ (งู)  โดยหมองูบ้านทุ่งวัง 

Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”