วันนี้(23 ต.ค.2561) เวลา 18.30น. นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครบรอบ 108 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ได้พร้อมกันจัดพิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต ของพระองค์่ท่านที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติ สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชตราบจนถึงปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณจัดพิธี (หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก)/นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ยืนประจำจุดถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (3 ครั้ง) ผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมเพรียงกัน (3 ครั้ง)/ประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ/ประธานพร้อมผู้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 57 วินาที/ตามลำดับ/เสร็จพิธี.../

------------------
ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพกิจกรรม  ; https://photos.app.goo.gl/31wTfpt1ZaDWZiHp7

 
     


Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”