โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อขับคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

(วันที่ 14 พ.ค. 2562) เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ประชุมชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยการ รายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ผลงาน/กิจกรรมดีเด่น ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา จุดเน้นนโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทำประกันชีวิตของนักเรียน และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

จากนั้น อ.บัณฑิต วงศาสนธิ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน ข้อตกลงและแนวปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ ได้ดำเนินการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพโดยครูประจำชั้น ได้แจกเสื้อผ้า ชุดกีฬา อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียนให้กับนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นตามลำดับ.../

 

ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/N3HF5Q22x5awBgVW8

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ /อ.กฤษฎา  มะหันต์  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

 
     

สไลด์ภาพกิจกรรม

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”