วันนี้(13 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธี พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย ส่วนราชราชการ หน่วยงานรัฐวสาหกิจ องค์กรเอกชน เครือข่ายองค์กรประชาชน นักเรียนนักศึกษา ทุกหมู่เหล่า ในสังกัดอำเภอสตึก พร้อมกัน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

จากนั้นประธานในพิธี วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน (3 ครั้ง) ต่อจากนั้นส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอ (50 หน่วยงาน) ร่วมวางพวงมาลาตามลำดับ จนเสร็จสิ้น

 
     

 


นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์  นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี

*************
ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
https://photos.app.goo.gl/Pws1TA7rkbkMVxWA9

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”