Menu
 

วันนี้(18 สิงหาคม 2560)กลุ่มงานไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยคณะทำงาน (ชมรมครูไอซีที)  ร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาสื่อการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ ณ โรงเรียนวัดท่าเรียบ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยการต้อนรับจาก ผอ.ชิตพล เวินเสียง และครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

ในโอกาสเดียวกัน ทางโรงเรียนวัดท่าเรียบ ได้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน สภาพบริษททั่วไปของโรงเรียน ที่มีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากนั้น นายสนิท เกไธสง ผอ.กลุ่มงานไอซีที ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐทั้ง 8 โรง โดยเลือกโรงเรียนวัดท่าเรียบเป็นโรงเรียนต้นแบบในการติดตั้งและทดลองระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

         จากนั้นคณะทำงานไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการทดสอบระบบการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ True ซึ่งมีความเร็ว 100 Mbps เพื่อส่งสัญญาณไปยังทุกห้องเรียน ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกห้องเรียน ห้องธุรการ ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์

         รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย

        "...กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน..."

โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. มาจากทุกตำบลในประเทศไทย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มีโรงเรียนประชารัฐทั้งหมด 8 โรงดังนี้
         1. อำเภอสตึก โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
         2. อำเภอแคนดง โรงเรียนอนุบาลแคนดง
         3. อำเภอคูเมือง โรงเรียนวัดปะเคียบ
         4. อำเภอพุทไธสง โรงเรียวัดหงษ์ โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียวัดท่าเยี่ยม
         5. อำเภอนาโพธิ์ โรงเรียนวัดท่าเรียบ
         6. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงเรียนวัดสระจันทน์

         ทั้ง 8 โรงเรียน ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาต่อไป

หมายเหตุ : โรงเรียนวัดหงษ์ *** รุ่นที่ 2

 

ข่าว : ดร.สวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : แสงชัย อธิพัฒน์พลากร
ลิงก์อัลบั้ม http://gg.gg/pracharabr4-01

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวชมรมครูไอซีที| |ข่าวสพป.บร.4| |ข่าวสพฐ.| |บล็อกเกอร์|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”