องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงาน "วันช้างไทย" ประจำปี 2561 ครั้งทืี่  19 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 


นายตั้งจดิษฐ์ สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงาน "วันช้างไทย" ประจำปี 2561 ครั้งทืี่  19 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 กำหนดให้เป็นวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยทำให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้างรักช้าง หวงแหนช้าง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญของช้าง ตลอดจนทำบุญ อุทิศส่วนกุศล ให้แก่หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีคุณูปการของแผ่นดินไทย รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยภายในงานมีกิจกรรม พิธีเซ่นไหว้ศาลประกำ พิธีสงฆ์ การแสดงของช้าง กิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง และพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร

นางสาวบุญยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่าการจัดงาน “วันช้างไทย” จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างและควาญช้างที่ล่วงลับพร้อมร่วมกันเซ่นไหว้ศาลปะกำ ตามประเพณีความเชื่อของชาวกูยเลี้ยงช้าง เพื่อบูชาและบอกกล่าวบรรพบุรุษและให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญและการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น“วันช้างไทย”วันช้างไทยนับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญของชาติไทย นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติหรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ในทางความเชื่อของชาวช้างและประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องของความโชคดี การประกอบกิจการอันเป็นมงคล และความเคารพ เชื่อมั่น ความศรัทธาต่อพระพิฆเนศวร เนื่องจากรูปลักษณ์กายเป็นมนุษย์เศียรเป็นช้าง และพระกรหนึ่งข้างถือบ่วงบาศ อีกหนึ่งข้างถือขอสับช้างซึ่งเป็นสิ่งมงคลของชาวช้างเมื่อครั้งในอดีตชาวกวยออกไปจับช้างป่า อุปกรณ์ที่สำคัญคือเชือกปะกำซึ่งข้างหนึ่งของเชือกทำเป็นบ่วงบาศเพื่อให้สามารถคล้องช้างได้ และตะขอสับช้างเป็นเครื่องมือสำคัญในการบังคับช้างที่คล้องได้จากป่าอีกทั้งในวันอันเป็นมงคล ชาวช้างจึงมีการนำพระพิฆเนศวรซึ่งเป็นที่เคารพนับถือมาทำพิธีบรวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่อยมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

          กิจกรรมในงานได้จัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยมีช้างจำนวน 9 เชือกร่วมตักบาตรพระสงฆ์,พีธีเซ่นไหว้ศาลปะกำ, พิธีบรวงสรวงพระพิฆเนศวร, กิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง, การจัดนิทรรศการวันช้างไทย และการแสดงตำนานยุทธหัตถีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเข้าชมฟรี 


จังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป ร่วมงาน "วันช้างไทย" ประจำปี 2561 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ และร่วมเลี้ยงช้าง ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป ณ ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
แหล่งข้อมูล : 

NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าว : อิทธิศักดิ์ นันทิเดชาพันธ์ ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์ แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detailSub/TNSOC6103120010057
/อีสานแซบนัว
http://i-san.tourismthailand.org/detail/read/1464
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”