ภูสง แดนธรรมะ .....พุทธอุทยาน ต.บุ่งคล้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร วัดภูสูงตั้งอยู่เชิงเขา ที่สร้างวัดเพื่อรักษาป่าต้นน้ำ ในอดีตเป็นพื้นที่สีแดง การเดินทางขึ้นไปค่อนข้างลำบาก ถนนลาดยางแคบ ๆ คดเคี้ยวไปตามสันเขา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จุดสูงสุดเป็นวัดภูสูง มีพระสงฆ์จำพรรษา จำนวน 8 รูป มองเห็นอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวอยู่เป็นฉากหลัง เที่ยวได้ทั้งปี จุดเด่นของวัดภูสูง ก็คือ พระใหญ่ พระพุทธรูปเนื้อสีขาวนวลองค์ใหญ่ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขา (ภูเขาลูกโดด จำนวน 2 ลูก) เป็นวัดสาขาวัดวังน้ำทิพย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน อากาศเย็นสบายตลอดปี มีจุดชมวิวที่สวยงาม....การเดินทางขึ้นไปค่อนข้างลำบากมาก ...(22/มิ.ย./2560)

ข่าว/ภาพ : ดร.เซราะกรา

 
     

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”