ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปีการศึกษา 2562

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  /แจกอุปกรณ์การเรียน         14 พฤษภาคม  2561  https://photos.app.goo.gl/N3HF5Q22x5awBgVW8
2. เปิดเรียนปีการศึกษา 2562 (15-16 พ.ค.2562) 15-16 พ.ค. 2561 https://photos.app.goo.gl/QtUmng6MR4Rd6nDq8 
3. กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วัดโนนสูงทุ่งสว่าง) 17 พฤษภาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/gXBdBYN3EXKBJTUp7
4.  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  24 พฤษภาคม 2562 https://photos.app.goo.gl/NVeEdwtMxvEdM3vEA
 5. กิจกรรมคุณธรรมแบบบูรณาการสติและสมาธิเป็นฐานเฉลิมพระเกียรติฯ  6-7 มิ.ย.2562  https://photos.app.goo.gl/LWphF2bfFUSKWjfJA
 6. กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 13 มิถุนายน 2562 https://photos.app.goo.gl/bZp6g3LnX33SqTMR9
7. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กลุ่มรงเรียน สตึก 5 13 มิถุนายน 2562
8. รณรงค์ไข้เลือดออก (อบต.ทุ่งวัง) 20 มิ.ย.2562 https://photos.app.goo.gl/CevS5m42wFfxRgnQ9
9. Coaching Teams ศธจ.บุรีรัมย์ 24 มิ.ย. 2562 https://photos.app.goo.gl/6PSvQjumETcjAPDN8
10. กิจกรรมวันสุนทรภู่-เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.2562 https://photos.app.goo.gl/Nfcyvb63twuXtHzf7
11. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 ก.ค.2562 https://photos.app.goo.gl/PqghxSPpsj7JJgLq8

https://photos.app.goo.gl/o8RQdDA23QHKkvx38
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”