ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปีการศึกษา 2562

ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ลิงก์ (Link)
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  /แจกอุปกรณ์การเรียน         14 พฤษภาคม  2561  https://photos.app.goo.gl/N3HF5Q22x5awBgVW8
2. เปิดเรียนปีการศึกษา 2562 (15-16 พ.ค.2562) 15-16 พ.ค. 2561 https://photos.app.goo.gl/QtUmng6MR4Rd6nDq8 
3.  กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วัดโนนสูงทุ่งสว่าง) 17 พฤษภาคม 2561
4.   
       
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”